$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> יצרני המעטפות, גברעם, דפרון ואמקה הורשעו בעשיית קרטל אסור במשך 7 שנים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

יצרני מעטפות, גברעם, דפרון ואמקה הורשעו בעשיית קרטל

תאריך: 30/08/2010 11:15   מחבר: מערכת האתר

את שוק יצרני המעטפות מובילים היצרנים הבאים:  גברעם, דפרון ואמקה. אל היצרנים בשוק מצטרף היבואן אורק כגורם בר תחרות משמעותי. מעגל הלקוחות של היצרנים מורכב ממשרדי ממשלה, גופים מוסדיים ופרטיים. יצרני המעטפות  בחרו שלא להתחרות ביניהם על שוק הלקוחות אלא להסדיר אותו בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים. הסדרת שוק בין מתחרים, אמורה לשחרר את המתחרים מלהשקיע משאבים במשיכת לקוחות תוך כדי הצעות מחיר מפתות, שיפור השירות והמוצר. מנגד, הסדר כובל בין מתחרים תמיד פוגע בצרכן הסופי היכול להשיג מחירים ושירות טובים יותר בתנאי תחרות הוגנים . כאשר שוק המעטפות מוסדר ומתואם, לאן שיפנה הלקוח בבקשה להצעת מחיר טובה יותר הוא למעשה יקבל את אותה הצעה מכל היצרנים המתואמים.

חקירה וכתב אישום

זה מה שקרה בשנים 1995 ועד 2002. לפי ממצאי חקירת הרשות להגבלים עסקיים ולפי כתב האישום שהוגש נגד היצרנים ומנהלים עולה כי  המנהלים של גברעם, דפרון ואמקה הסכימו על  חלוקה של זכייה במכרזים וחלוקת לקוחות מן המגזר הממשלתי - בהם ביטוח לאומי, רשות הדואר והמדפיס הממשלתי, ומן המגזר המוסדי-עסקי - בהם בזק, חברת חשמל, ויזה כ.א.ל, ישראכרט, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי, דפוס בארי, "עסקה טובה", האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה.

התיאום נעשה, כמתואר, על דרך של שיוך לקוחות לכל אחת מן החברות ושל חלוקת מכרזים תקופתיים של המדפיס הממשלתי, כגון המכרזים לייצור מעטפות למערכת הבחירות  ולייצור מעטפות מבוילות מסוג "חמנית" ו"יקינטון" בין גברעם לבין דפרון בדרך של רוטציה ביניהן.

עוד נטען בכתב האישום כי בשיחות ובפגישות שנערכו ביניהם תיאמו הנאשמים את גובה ההצעות שיוגשו על-ידיהם במכרזים, על מנת להבטיח את זכייתה של החברה לה שויך המכרז, ופיצו זה את זה על סטייה מן החלוקה שנקבעה, בדרך של הזמנת מעטפות הדדית או הבטחת זכייה במכרזים עתידיים. לשם כך, ניהלו התחשבנות, בה נבדק חלקה של כל חברה מתוך סך הזכיות באותה תקופה ובהשוואה לחלק השוק שיועד לה.

מראשית שנת 1997 לערך, ועד לחודש מרץ 1998 לכל הפחות, הסכימו הנאשמים כי יבואנית המעטפות אורק תחדל מיבוא מעטפות ומשיווק מעטפות מיובאות, בתמורה לתשלומים כספיים אשר שילמו לה גברעם, דפרון ואמקה במהלך השנים 1998-1997, ואשר הסתכמו בסך כ-400,000 ש"ח לפחות. בכך, נטען, היו הנאשמים צדדים להסכמות המהוות כבילות, הנוגעות לחלוקת שוק לפי סוג האנשים שעמם יעסקו וכן כאלה הנוגעות לכמות הנכסים או השירותים בעסק. 

באישום נוסף נטען כי במהלך חודש אוקטובר 2002 הסכימו הנאשמים  לפרסם מחירונים חדשים של מעטפות שבמסגרתם יעלו את מחירי המעטפות לצרכנים מהמגזר הקמעונאי בכ-10%.

הרשעה, זיכוי חלקי ועתירה לעליון

בחודש יולי 2007 הורשעו יצרניות המעטפות גברעם, דפרון ואמקה בעשיית קרטל, חלוקת שוק ותשלום ליבואן אורק כדי שיפסיק את היבוא המתחרה. בחודש דצמבר 2007 הוטלו על הנאשמים עונשי מאסר בעבודות שירות וקנסות כספיים למנהלים ולחברות.

הנאשמים זוכו מביצוע עבירות על החוק בנסיבות מחמירות ובאישום השלישי שעניינו תיאום מחירון בין היצרנים ללא תאום המחירים עצמם וכן על קולת העונש. רשות ההגבלים ערערה על הזיכוי לבית המשפט העליון.  בית המשפט קיבל את הערעור והרשיע את הנאשמים בעשיית קרטל בנסיבות מחמירות זאת לאור, משך זמן ביצוע הקרטל האסור, מעמדן וחלקן של הנאשמות בשוק ייצור המעטפות והתיאום במכרזים ממשלתיים שגרם לגידול בהוצאות מתקציב המדינה.

בית המשפט העליון החמיר בעונשם של הנאשמים. לא נגזר עליהם מאסר בפועל לאור נסיבות אישיות מיוחדות ולאור הזמן הרב שחלף מהביצוע ועד לערעור.

תגיות בעמוד:   קרטל    הרשעה    חלוקת שוק    גברעם    דפרון    אמקה    אורק    תאום מחירים