x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

נסגר התיק נגד ירון מילר הבעלים של חברת "השטיח המעופף".

תאריך: 30/08/2010 15:06   מחבר: מערכת האתר

ירון מילר הוא בעל השליטה ויו"ר של חברת התיירות  הציבורית "השטיח המעופף". סמנכ"ל הכספים שלו הוא רוני פיינר.

בשנת 2004 עקבו חוקרי רשות ניירות ערך אחר התנהגות המניה של החברה הנסחרת בבורסה בתל אביב. בעקבות המעקב הממושך נמצא כי חברת הבת " השטיח המעופף מימון והשקעות" רכשה בעקביות מניות של חברת האם בכמויות קטנות ובעליות שערים של 0.7% ועד 3.8% בכל פעם. לפי החשד של חוקרי הרשות, הרכישות הקטנות האלו היו למעשה הרצה של מניות המנוגדת להוראות החוק. ההרצה לכאורה, גרמה לטענת הרשות לעלייה של 27% בשער המניה.

החקירה הושלמה. התיק הועבר לפרקליטות מסוי וכלכלה לעיון ובחינת הראיות. לירון מילר יוחס החשד להשפעה בדרכי תרמית של שערי מניות החברה ופיינר הוחשד כי נטל חלק בהרצת המניות.
לפי הנטען מילר פעל לאיזון ירידות שנרשמו בשער המניה בחודשים נובמבר - דצמבר 2004 ואף להעלאה מלאכותית של השערים, באמצעות רכישת מניות על ידי חברת הבת.

חלפו 5 שנים מאז השלמת החקירה.  בחודש מרץ 2010 נערך שימוש לשני החשודים ובעקבותיו הוחלט לסגור את התיק מחוסר ראיות, כך פירסם העיתון "גלובס".