x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

זיוף והפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארד שקל

תאריך: 23/02/2011 14:49   מחבר: מערכת האתר

לפי מה שהתפרסם בכלי התקשורת השונים, בסיומה של חקירה סמויה וממושכת של רשות המסים ומשטרת ישראל, נפתחה חקירה גלויה שלוותה במעצרי חשודים שהובאו להארכת מעצר.

לפי הפרסומים, במהלך החקירה הסמויה נאספו ראיות הקושרות את החשודים, להקמת חברות פיקטיביות, הפצת חשבוניות פיקטיביות והשתלטות על חברות בקשיים. מחקירת המשטרה ורשויות המסים כפי שעיקריה נחשפו בדיונים בבית המשפט עולה כי החשודים איתרו בעלי עסקים שנקלעו לקשיים, הציעו להם הלוואות מחברות פיקטיביות. בתמורה הוציאו להם בעלי העסקים חשבוניות פיקטיביות, באמצעותן קיבלו העבריינים החזרי מס מהמדינה. בהמשך, השתלטו החשודים על העסקים של הלווים ונישלו אותם.

שיטת הביצוע

בעל עסק קיבל לדוגמה הלוואה בסך מליון שקל. תמורתה קיבלו החשודים חשבונית פיקטיבית בסך 2.5 מיליון שקל. הפירוט של הסחורות והשירותים בחשבונית היה מזויף. בעל העסק התקזז במע"מ בגין החשבונית הפיקטיבית וקיבל 400 אלף שקל. זהו סכום הריבית שהתחייב להחזיר למלווה. כך יוצא, שהריבית ששולמה כביכול באה מכספי המדינה. בעל העסק רשם את הוצאת הריבית בספרי החברה כהוצאה ועל ידי כך הקטין את חבות מס ההכנסה.

במקרים בהם הלווים לא עמדו בהחזר ההלוואה בתנאי העושק שנקבעו, השתלטו החשודים על העסק ועל חשבון הבנק והפיצו חשבוניות פיקטיביות על שמו ומשכו כסף מחשבון הבנק של בעל העסק. החקירה בעיצומה. נמשיך ונדווח על התפתחותה.

כתב אישום

ביום 21/2/11 הגישה רשות המסים כתב אישום נגד אהרון ברנס, שלמה הרי עזרן ודוד שבת. כתב האישום כולל עבירות לפי חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, שימוש במרמה ותחבולה כדי להתחמק מתשלום מס.

מכתב האישום עולה שיטת הביצוע כדקלמן: הצעת הלוואות לבעלי עסקים בקשיים, מתן חשבוניות פיקטיביות לבעלי עסקים על סכומים גבוהים שלא היו קשורים לקבלת השירות המפורט, בעלי החשבוניות העבירו אותן למע"מ לקבלת החזר, בעלי העסקים קבלו את ההחזר בסך 16% מסכום ההחזר שילמו את חובם בתוספת ריבית.