$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מבקר המדינה השלים בדיקת פרשת הקרקעות של גלנט והעביר ממצאיו ליועץ המשפטי
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מבקר המדינה השלים בדיקת פרשת הקרקעות של יואב גלנט

תאריך: 30/01/2011 11:17   מחבר: מערכת האתר

בהודעה לעיתונות שפרסם משרד מבקר המדינה ביום 27/01/11 אודות תוצאות בדיקתו את פרשת הקרקעות של יואב גלנט במושב עמיקם התקבלו הממצאים להלן:

פלישה לשטח על ידי גלנט

אין מחלוקת, קובע המבקר, כי האלוף גלנט פלש לשטח לא לו. גרסתו כי הטעות בה הוא מודה ועליה הוא מצר, נעשתה על ידי קבלן מטעמו, גורי רוזן, שביצע עבורו את הנטיעות בשטח שקיבל בסדר גודל של 35 דונם והמשיך לטעת ברצך עוד כ 28 דונם נוספים. את הטעות אותה מגדיר גלנט כטעות בתום לב, הוא תולה בנימוקים הכרוכים במלאכת הנטיעות, בעוד לא עצמו לא הייתה, לפי גרסתו, מעורבות בעניין.

התמשכות הליך פינוי השטח

אין למעשה מחלוקת לטענת המבקר כי האלוף גלנט לא פינה את השטח במשך כ - 4 שנים. המדובר בשטח אליו פלש מבלי שהיה מורשה לכך. על פי ההסבר שנתן גלנט למבקר המדינה, הוא העביר הטיפול בעניין לבא כוחו עורך דין, מיכאל תשבי, שפתח במגעים עם גורמי המינהל והמושב. לדברי גלנט, הוא ביקש להימנע מעקירת העצים הנטועים בשטח הפלישה כדי שלא יצטרך לעקור נטוע ולוותר על זכויותיו בעצים הנטועים, כך שישארו בשטח.

שימוש חורג בשטח ציבורי פתוח במושב

בעניין השימוש בשטח ציבורי פתוח שבסמוך לביתו ופתיחת דרכי גישה ללא היתר בשטח הציבורי נמצא על ידי המבקר, כי האלוף גלנט עשה שימוש חורג בשטח הציבורי הפתוח הסמוך לביתו כדי שיעבור בו עם רכבו בעוד שהשטח מיועד לכלל הציבור. השימוש החורג בשטח לא לו נעשה במשך שנים.

הצגת עובדות מול רשויות שלטוניות

דרך הצגת גרסתו בפני הרשויות המוסמכות נבדקה בשני היבטים עיקריים. הראשון: בכתב התגובה לבקשת הזוג גלנט לבקשה למתן צו איסור שימוש חורג שהוגש מטעמם לבית משפט השלום בחדרה צויין כך: " במהלך הבנייה התברר למשיבים כי נדרשת להם תוספת בנייה של 40 מ"ר במבנה המגורים. מאחר והמשיבים הם שומרי חוק הם פנו לרשויות התכנון טרם ביצוע תוספת הבנייה על מנת לקבל האישורים הנדרשים והגישו בקשה להיתר בנייה כדין". תגובה זו לדברי המבקר נתמכת בתצהיר, שנחתם על ידי האלוף גלנט ובו צוין כי למיטב ידיעתו העובדות המפורטות בכתב התגובה הן נכונות.

ממסכים שהגיעו לידי המבקר עולה כי גלנט ביקש היתר בנייה הכולל את החריגות שעשה, לאחר הבנייה, כדי להכשירן בדיעבר. טענת גלנט ופרקליטיו בפני המבקר הייתה שלא ניתן היה בידם לברר העניין עד תום לאור הזמן הקצר שעמד לרשותם ולכן אין לזקוף לחובתו עניין שהיה בטיפול עורך דינו. עם זאת, אין חולק על כך כי התצהיר חתום על ידי גלנט שמאשר נכונות הנטען לאחר שהוזהר כחוק.

העניין השני - קשור למכתב מיום 18/02/2003 שנכתב בכתב ידו של גלנט וחתום על ידו, אל המחלקה החקלאית במנהל מקרקעי ישראל בחיפה, בו הוא מבקש לנטוע עצי זית, בחלקה המצויה בחזקתו, אותה קיבל בשנת 2001 לצורך עיבוד עונתי. במכתב צויין כי "החלקה הנ"ל מעובדת על ידי מזה מספר שנים" התברר כי בפועל החלקה לא עובדה על ידו.

מעורבות הרשויות השלטוניות

ממצאי בדיקת המבקר עולה חשש לכך שרשויות שונות נהגו בעניינו של גלנט בדרך מקלה ולפנים משורת הדין, ולכך מצטרף החשש שהדבר נבע ממרום מעמדו. עוד מוסיף המבקר כי לא ניתן להתעלם בהקשר זה מן התרבות הכללית הבלתי תקינה שנחשפה במהלך הבדיקה בכל הקשור להתנהלות רשויות מינהל מקרקעי ישראל. על כך קובע המבקר שבדיקת תפקודם של אלה ראויה לבחינה נפרדת.

היועץ המשפטי לממשלה לא מגן על גלנט בעתירה לבג"צ

גלנט ועורך דינו ישבו שעות לשימוע אצל היועץ המשפטי לממשלה וניסו לשכנע אותו בצדקת טענותיהם, כדי שיוכל להגן עליו בעתירה שהוגשה לבג"צ נגד מינויו. היום 01.02.11 הודיע היועץ המשפטי ויינשטיין כי לא יוכל להגן על המינוי בעתירה שהוגשה לבג"צ בה נטען כי גלנט פלש לאדמות לא לו וסיפח אותן לעצמו במושב עמיקם.  עוד נמסר בהודעת היועץ כי הוא הודיע לראש הממשלה נתניהו כי קיימים קשיים משפטיים חמורים הנובעים מהתנהגותו של גלנט ובעיקר מאי אמירת האמת בשני מקרים - בדיון בבית המשפט ומול מינהל מקרקעי ישראל - אותם הזכיר מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, בדו"ח שלו. 

 כעת, נמצא הכדור בידיו של נתניהו שעליו להחליט אם להחזיר את הבדיקה לועדת טירקל או למנות רמטכ"ל אחר. באפשרות נתניהו למנות עורך דין פרטי שיגן על החלטת הממשלה למנות את גלנט לרמטכ"ל אך סביר להניח שלא יפעל בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה.

תגובת השר מיכאל איתן

השר מיכאל איתן, שערך תחקיר עצמאי בפרשה, פרסם הודעתו לתקשורת בעקבות החלטת ויינשטיין וכך אמר: "זהו מסר חד וברור - המדינה לא תגן על מי שמנצל את מעמדו כדי לזכות בטובות הנאה. המסר מכוון גם לעובדי הציבור, שחייבים לשנן את הלקח מפרשה זו ולמנוע הענקת הטבות ויחס לפנים משורת הדין לאלופים, לשרים ולבעלי הון ולשמור על שיוויון הכל בפני החוק. בפעם הבאה שיתבקש עובד ציבור לעשות פרוטקציה, יוכל לומר בפה מלא כי לטובת בעל השררה עדיף שלא יפעיל לחצים ויפעל בדרכים המקובלות אחרת, בסופו של עניין ישלם על כך מבקש הפרוטקציה את המחיר שמשלם היום האלוף גלנט".

המינוי בוטל

בהתייעצות שקיימו שר הביטחון וראש הממשלה הוחלט שלא למנות את גלנט לרמטכ"ל. הוסכם על מינוי זמני לתפקיד של האלוף יאיר נווה. שר הביטחון הודיע במקביל שבימים הקרובים יודיע על החלטתו בדבר הרמטכ"ל הבא. עוד הבטיחו שר הביטחון וראש הממשלה כי בטרם אישור המועמד יתבצעו כל הבדיקות הנדרשות כדי למנוע הישנות האירועים הנוגעים לבחירת גלנט