$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> דוח מבקר המדינה מצא ליקויים רבים בתחום בטיחות הטיסה בישראל
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

ליקויי בטיחות בתחום התעופה האזרחית בישראל

תאריך: 14/09/2010 12:59   מחבר: מערכת האתר

בטיחות בתעופה - ועדת לפידות ומבקר המדינה

בעקבות אירוע חמור בשמי נמל תעופה בן גוריון בעטיו נמנעה בנס התנגשות אווירית בין שני מטוסים החליט שר התחבורה להקים ועדה ציבורית לבדיקת בטיחות התעופה בישראל. בראש הוועדה עמד האלוף במיל, עמוס לפידות.

בחודש דצמבר 2007 הגישה הוועדה דוח ביניים  בו נקבע בין השאר כי "מצב בטיחות התעופה בישראל הוא קשה וימשיך להידרדר, אם לא תינקטנה פעולות נמרצות ובהקדם". עד היום לא ברור אלו אמצעים ופעולות נמרצות ננקטו. ידוע לכל שישראל עתידה להיכנס לרשימה השחורה של ארגון התעופה הבינלאומי אם לא יבוצעו שינויים מידיים שיש בהם לשפר מהותית את רמת הבטיחות.

ממצאי ועדת לפידות הבהילו את ציבור הנוסעים ואולי גם את חברי הכנסת. בתאריך 28.07.08 ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה ממבקר המדינה לבדוק את  התהליכים, הפעולות והצעדים שננקטים כדי להבטיח את בטיחות הטיסה".

לצורך הכנת חוות הדעת המוזמנת נערכו ביקורות בשנים 2008 ועד מאי 2010 במשרד התחבורה, ברשות התעופה האזרחית  במשרד החוקר הראשי שבמשרד התחבורה , ברשות שדות התעופה ובחיל האוויר.

המלצות ועדת לפידות לא מיושמות

ועדת לפידות העלתה ליקויים חמורים הנובעים מהזנחה רבת שנים, והגישה 75 המלצות לתיקונם. הביקורת העלתה כי 15 מ-75 המלצותיה של ועדת לפידות טרם יושמו וכי 31 המלצות יושמו חלקית או שיישומן טרם הושלם על ידי הגורמים הנוגעים בדבר אשר במשרדיהם נערכה הביקורת.

הורדת דירוג בטיחות התעופה של ישראל

בדצמבר 2008 הוריד מינהל התעופה הפדרלית של ארצות הברית (FAA ) את דירוג בטיחות התעופה של ישראל ושייך אותה לקטגוריה 2, זאת לאור העובדה שרשות התעופה האזרחית הישראלית אינה עומדת בתקני הבינלאומיים . הורדת דירוג בטיחות תעופה בישראל תגביל את פעילות חברות תעופה ישראליות הטסות לארה"ב וגם תגרום לפיקוח קפדני יותר על המטוסים. 

עצמאות רשות התעופה האזרחית

בחודש מאי  2005 נכנס לתוקף חוק רשות התעופה האזרחית, שנועד לייעל, להסדיר ולפתח את התעופה האזרחית. המבקר מצא כי יישום החוק על ידי הרשות ומשרדי התחבורה והאוצר, לא הביא לשינוי הרצוי בהסדרה, פיתוח וקידום הבטיחות בתעופה. למרות שישראל חתומה על אמנת שיקגו הקובעת את תקני תעופה בינלאומיים, מדינת ישראל באמצעות רשות התעופה, לא הצליחה ליישם בפועל את התקנים הקבועים באמנה.

לאחר שמינהל התעופה בארה"ב הודיע בנובמבר 2008 על כוונתו להוריד את דירוג בטיחות התעופה בישראל, הקימו כמו תמיד עוד וועדה בין משרדית שתמליץ על חיזוק מעמדה ועצמאותה של רשות התעופה האזרחית האמורה לגרום לשיפור מהיר ומהותי ברמת הבטיחות בטיסה.

חוקר תאונות ראשי

תקציב החקירות לא הוסדר. החוקר הראשי לא הורשה להכשיר חוקרים, לא הוזמן להשתתף בדיונים בכנסת בתחומי פעילותו, עצמאותו הוגבלה, לא נקבעו נהלים ברורים לעבודתו, לא הוקצו כלים ומשאבים לטובת החקירות על מנת שיעמדו בכללים ובתקנים הבינלאומיים, מערכת המידע מיושנת ויכולותיה מוגבלות, אין באפשרות החוקר לבצע הצלבות ולשלוף מידע זמין על תאונות עבר, סוגי מטוסים ואיתור חריגים.

רק בחודש ספטמבר 2008 בעקבות דוח ביקורת פנימית של משרד התחבורה, נערכו דיונים והתקבלו החלטות לתיקון הליקויים גם בהקשר של עבודת החוקר הפרטי. עד לפרסום דוח הביקורת הנוכחי, החלטות לא יושמו, והליקויים שאותרו בהקשר לעבודת החקירות לא תוקנו.

נמל התעופה בן גוריון

לפי ממצאי דוח ועדת לפידות עולה כי יש קושי לתפעל את נמל התעופה בן גוריון ביעילות ובבטיחות הנדרשים. כדי לפתור את הבעיה החליטה רשות התעופה, להאריך את מסלול 03-21 ולהקים מגדל פיקוח חדש. הפרוייקטים אמורים להסתיים בשנת 2013. הארכת מסלולים תחייב סגירה לסירוגין של אחד משני המסלולים המוארכים מה שישפיע לרעה על בטיחות הטיסה.

נמל התעופה עובדה

בחודש מרץ 2009 מינה מנכ"ל רשות התעופה צוות בדיקה לעניין ליקויי בטיחות בנמל עובדה. הוברר כי הפעילות בנמל זה לא תואמת את תקני הבטיחות הבינלאומיים. בנמל חסרות כבאיות לפי הקבוע בתקן. להשלמת התקן יש להזמין כבאית מאילת . אשר על כן במקרה הצורך, לא תתאפשר נחיתה בנמל זה אלא בנמלים מחוץ לישראל.

פיקוח טיסה ובקרת תעבורה אווירית

בדוחות של ה-FAA ושל ועדת לפידות נמצאו ליקויים רבים בתחום זה. מהדוחות הללו עולה כי לא היה גורם אחד שניהל את המרחב האווירי; הרשות לא בדקה את רמת הפיקוח על התעבורה האווירית, נמצא שיש מחסור בפקחי טיסה מיומנים, פקחי טיסה צבאיים ואזרחיים פעלו לפי תקנים לא אחידים, יחידות הבקרה והשליטה של חיל האוויר בשילוב פקחים של הרשות, פעלו בצורה לקויה ולא מתואמת,ציוד ששימש את הרשות האזרחית לא תאם לזה של הצבא. חרף זאת, רשות התעופה ורשות שדות התעופה לא פעלו בנחרצות ויעילות לתיקוון ליקויים אלו, קובע המבקר.

מסקנות והמלצות המבקר

בפרק המסקנות לדוח זה קובע המבקר כי הגורמים האמונים בישראל על בטיחות התעופה בישראל לא פעלו כנדרש להבטחתה, למרות מחויבות המדינה לעמידה בתקנים בינלאומיים במסגרת האמנות ולמרות הליקויים החמורים שנחשפו בוועדות אחרות כמו זו של לפידות.

רשות התעופה האזרחית סבלה מהזנחה לאורך שנים. האמצעים שהועמדו לרשותה לא תאמו את הגידול בפעילות התעופה ובתחומי אחריותה, ולא התקרבו לרמה הטכנולוגית של הציוד והמכשור הקיים בעולם. כל זה לדעת המבקר הביא להורדת דירוג בטיחות התעופה של ישראל, ובכך נפגעו חברות התעופה הישראליות פגיעה כלכלית ונפגעה התדמית של מדינת ישראל.

המבקר מאשר שהוחל בתיקון הליקויים אך בחלוף שנתיים מאז פרסום דוח לפידות, התיקונים לא הושלמו.

בדצמבר 2009 הודיע משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי מנכ"ל משרד התחבורה, מר יעקב גנות, הורה להיערך לקיום הליך יסודי ומעמיק של טיפול בממצאי הביקורת של משרד מבקר המדינה ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בהם.

המרחב האווירי בישראל הוא משאב לאומי מהמדרגה הראשונה. קיימת חשיבות רבה לקיומה של תעבורה אווירית ניאותה בישראל ולשמירה על רמת הבטיחות גבוהה של התעופה האזרחית, נושא הטומן בחובו השפעות ישירות על חיי אדם ועל רכוש.

אנו סבורים כי למרות הקביעה הברורה של המבקר עושה רושם שמקבלי ההחלטות אדישים יחסית לממצאים. יחס דומה ניתן לקטל בדרכים. בטיחות תעופה ובטיחות בדרכים, לא עולים לרמת התעדוף הלאומית הנדרשת. למה מחכים, להתרסקות מטוסים מעל שמי תל אביב ואז אולי יתחילו להשקיע בבטיחות טיסה ? זה מה שקורה לא רק אצלנו וחבל.